×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تاثير اموزش نگارش خلاق مبتني بر الگوي طراحي آموزشي باي بي (5E) بر پرورش خلاقيت نوشتاري دانش اموزان
پدیدآورندگان : ليلا سعيدي حيدر آبادي (پديدآور)
حسين مهدي زاده (پديدآور)
مريم اسلام پناه (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : نخستين همايش ملي علوم تربيتي و روان شناسي
خلاصه : هدف از اين پژوهش بررسي و تعيين نقش آموزش نگارش خلاق به روش (5E) در كلاس درس انشا بر پرورش خلاقيت نوشتاري دانش اموزان دختر پايه ششم بود. پژوهش از نظر هدف ، كاربردي، و از جنبه شيوه اجرا در گروه پژوهش هاي شبه آزمايشي با پيش آزمون- پس آزمون و گروه كنترل است. جامعه آماري شامل دانش اموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 92-91 و نمونه هاي مورد مطالعه به تعداد 98 نفر در سه كلاس از پيش سازمان يافته و به شيوه «نمونه در دسترس» انتخاب و بر اساس اصل انتساب تصادفي در گروه ها قرار گرفته اند. ابزار اندازه گيري متغيرها يك چك ليست 22 گويه اي است كه با مطالعه منابع علمي و بهره گيري از نظرات معلمان متخصص در تدريس ادبيات فارسي تهيه گرديد. روايي ابزار از نظر صوري و محتوايي و توسط 5 نفر از دبيران فوق ليسانس ادبيات فارسي تاييد گرديد. پايايي ابزار نيز بر اساس ضريب همساني دروني (آلفاي كرونباخ) بررسي انشاي يك دانش آموز توسط 25 معلم و تكميل 25 برگ چك ليست، معادل 0/82 براورد گرديد كه حاكي از ضريب مناسب پايايي ابزار است. تجزيه و تحليل داده هاي پزوهش در قالب آزمون هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آزمون هاي امار استنباطي (تحليل واريانس يكطرفه، آزمون تعقيبي شفه و تحليل كوواريانس) صورت گرفت. نتايج پزوهش نشان داد كه اگر چه تاثير گذاري آموزش به روش 5E با رسانه ربر خلاقيت نوشتاري آزمودني بيشتر از اين اثر در اموزش به روش 5E بدون رسانه است ولي اختلاف معنادار اماري بين ميزان تاثير دو گروه آزمايشي (5E) با رسانه و بدون رسانه بر خلاقيت نوشتاري ديده نمي شود. اما عملكرد دو گروه آزمايشي بالاتر از گروه كنترل و اين تفاوت عملكرد در سطح (0/05}P) معنادار است.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ASMJ01-ASMJ01_0171.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/12/17
تاریخ تغییر رکورد : 1394/9/6
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.