×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي مسايل و مشكلات رواني-رفتاري كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير ومقايسه آن با كودكان
پدیدآورندگان : محمد وطن خواه (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
catalog
چاپ
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

توصیفگر : كودكان عقب مانده ذهني
مسايل و مشكلات رواني-رفتاري
وضعیت نشر : دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ، ، ‭۱۳۷۷‬
خلاصه : موضوع :بررسی مسایل و مشکلات روانی - رفتاری کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و مقایسه آن با کودکان عادی مقطع ابتدایی پسرانه شهر مشهد .از آنجائیکه مسائل و مشکلات روانی - رفتاری کودکان از جمله‌مسایلی است که اکثر معلمان، مربیان و اولیاء مدارس و والدین از آن شکوه‌فراوان دارند و با توجه به ضرورتهای آموزش و پژوهش محقق بر آن شده است‌که در این زمینه به تحقیق بپردازد .با توجه به تحقیقات گریگ‭۱۹۶۵ ‬، میدو‭۱۹۸۴ ‬، وگی‌نیر‭۱۹۸۶ ‬، پرونووست‭۱۹۸۸ ‬، ریس‭۱۹۹۰ ‬، تامسون‭۱۹۹۳ ‬، جوهانسون‭ ۱۹۹۵ ‬همگی معتقد بودند که بین مسایل و مشکلات روانی - رفتاری کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و عادی تفاوت معنادار وجود ندارد و بر عکس محققان دیگری از قبیل لیون‭۱۹۸۶ ‬، شله‌زینگر‭ ۱۹۷۶ ‬، رینز و دیگران‭۱۹۷۹ ‬، راتر و دیگران‭۱۹۷۵ ‬، شومن‭۱۹۹۰ ‬،کوپال‭ ۱۹۹۴ ‬معتقد بودند که بین مسایل و مشکلات روانی - رفتاری کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و عادی تفاوت معنادار وجود دارد.فرضیات:‭ ۱‬. بین میزان بیش خیالی - پرخاشگری کودکان عقب مانده‌آموزش پذیر و عادی تفاوت معنادار وجود دارد.‭ ۲‬. بین میزان اضطراب -افسردگی کودکان عقب مانده آموزش پذیر و عادی تفاوت معنادار وجود دارد.‭ ۳‬.بین میزان رفتار ضداجتماعی کودکان عقب مانده آموزش پذیر و عادی تفاوت معنادار وجود دارد.‭ ۴‬. بین میزان اختلال نقص توجه کودکان عقب مانده‌آموزش پذیر و عادی تفاوت معنی دار وجود دارد.‭ ۵‬. بین میزان ناسازگاری اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و عادی تفاوت معنی‌دار وجوددارد .که فرضیه اول با سطح احتمال خطاپذیری‭ ۱ ‬درصد تایید و دیگر فرضیه‌هارد شدند که با نتایج تحقیقات پیشین افرادی چون گریگ‭۱۹۶۵ ‬، مایکباست‭۱۹۶۹ ‬، برنشویک‭۱۹۷۶ ‬، میدو‭۱۹۸۴ ‬، وگی‌نیر‭۱۹۸۶ ‬، پرونووست‭۱۹۸۶ ‬، ولان‭۱۹۸۸ ‬، ریس‭۱۹۹۰ ‬، تامسون‭۱۹۹۳ ‬، جوهانسون‭ ۱۹۹۵ ‬که معتقد بودند بین مسایل و مشکلات روانی - رفتاری کودکان عقب مانده و عادی تفاوت معنادار وجود ندارد و با نتایج تحقیقات این افراد موافق و هماهنگ بود .روش تحقیق روش زمینه‌یابی بوده است .جامعه آماری دو جامعه‌دانش‌آموزان عقب مانده آموزش‌پذیر و عادی بودند .روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بوده است که از مناطق آموزش و پرورش مشهد‭ ۶۰ ‬نفر دانش‌آموز عقب مانده‌آموزش‌پذیر و‭ ۶۰ ‬نفر دانش‌آموز عادی بوده‌اند .ابزار اندازه‌گیری :فرم پرسشنامه‌ارزیابی رفتاری دانش‌آموزان راتر پرسشنامه رفتاری راتر - قسمت معلمین بوده است .در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری‭t‬ برای مقایسه میانگین دوگروه استفاده شده است
یادداشت :
/استاد راهنما: مریم سیف نراقی
شناسه : 437181
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/9/17
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.