×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: رابطه بين فرايند مديريت دانش با ابعاد توانمندسازي و اموزش كاركنان(موردكاوي:مجتمع فولاد مباركه اصفهان)
پدیدآورندگان : مريم بيگي (پديدآور)
بدري شاه طالبي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويكردي بر مديريت و حسابداري)
خلاصه : پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين فرآيند دانش و توانمندسازي و آموزش كاركنان به روش توصيفي از نوع همبستگي انجام شده است.جامعه آماري اين پژوهش را كليه كاركنان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر شركت فولاد مباركه اصفهان به تعداد 1221 تشكيل داده اند.كه با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيك و فرمول حجم نمونه تعداد 232 نفر براي شركت در پژوهش حاضر انتخاب شدند.براي گردـوري داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته مديريت دانش,توانمندسازي و آموزش استفاده شده است.روايي صوري و محتوايي ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش توسط متخصصان تاييد گرديد.اعتبار هر دو ابزار نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه توانمندسازي و آموزش كاركنان 0/83 و براي پرسشنامه فرآيند مديريت دانش 0/87 بدست آمده است.تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي (شامل ضريب همبستگي پيرسون,آزمون T با دو گروه مستقل,آزمون تحليل واريانس و رگرسيون چندگانه)انجام شده است.يافته هاي بدست آمده نشان داد بين توانمندي سازي كاركنان و مديريت دانش در سطح معناداري r=0/767و 0/01}P رابطه وجود دارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICPEEE01-ICPEEE01_0031.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/6/16
تاریخ تغییر رکورد : 1397/3/3
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.