×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: همكاريهاي علمي-بين المللي آموزش عالي در ايران
پدیدآورندگان : علي عزيزي (پديدآور)
محبوبه عارفي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : همايش بين المللي مديريت
خلاصه : جهاني شدن در مقام روندي از دگرگونيها و تحولات از مرزهاي سياست و اقتصاد فراتر رفته و علم، فرهنگ و سبك زندگي را در برگرفته است. در واقع جهاني شدن پديدهاي چندبعدي است كه قابل تسري به عرصههاي گوناگون علمي، اقتصادي،سياسي، اجتماعي، ديني، اخلاقي، حقوقي، فرهنگي و فناوري است كه نتايج قهري آن بسياري از اركان ارزشي جوامع را متأثر ميسازد. از منظر يونسكو، پديدهي جهاني شدن به معني اختلاط و در هم نورديده شدن مرزها، بر آموزش عالي تأثيرگذاربينالمللي » ، است و گزينهاي كه براي پاسخگويي به فرصتها و چالشهاي جهاني شدن در آموزش عالي اختيار ميشودآن است. به طور كلي هدف عمده بينالمللي سازي آموزش عالي توسعهي دانش، توانايي، نگرش و ارزشهايي است كه « سازي در سطح بينالمللي شناخته شده است؛ كه اين مهم با ارتباطات و همكاريهاي علمي-بينالمللي آموزش عالي حاصل خواهدشد. از اين رو، ضرورت بررسي چگونگي گسترش اين همكاريهاي علمي-بينالمللي آموزش عالي در ابعاد كمي و كيفي، انكارناپذير است. بر اين اساس، هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي همكاريهاي علمي-بينالمللي در آموزش عالي ايران است. در اين راستا، ابتدا به دو مقولهي جهاني شدن و بينالمللي شدن آموزش عالي پرداخته شده است. در ادامه الزامات و منطقبينالمللي شدن در آموزش عالي ايران از طريق راهبردهايي چون تبادل اساتيد و دانشجويان، بينالمللي كردن برنامه درسي، توجه به برنامههاي آموزش و پرورش تطبيقي و ... مورد تشريح قرار گرفت؛ سپس، راهكارهايي چون تقويت و ايجاد رايزن-هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خارج از كشور، توسعه و ارتقاي سطح روابط علمي بينالمللي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با سازمانهاي علمي تخصصي بينالمللي منطقهاي و مراكز و مؤسسههاي دانشگاهي، ايجاد شبكههاي پژوهش در سطوح ملي و منطقهاي و ... در جهت تقويت همكاريهاي علمي- بينالمللي در ايران بيان شده و در نهايت به ارائه نتيجه و جمعبندي پژوهش پرداخته شده است
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ICOM01-ICOM01_0264.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/1/25
تاریخ تغییر رکورد : 1394/12/15
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.