×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تأثير يادگيري مشاركتي بر رشد مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهرستان ايلام
پدیدآورندگان : علي يگانه نژاد (پديدآور)
سعيد دلاور (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي ايران
خلاصه : امروزه استفاده از روش هاي آموزشي فعال جايگاه ويژه اي در مباحث تربيتي پيداكرده است. پژوهش حاضر به منظور بررسي يادگيري مشاركتي بر رشد مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان در سال تحصيلي 93-94 انجام شده است. اين تحقيق نيمه تجربي در مدارس ابتداييپسرانه شهر ايلام انجام شد. جامعه آماري 55 نفر از دانش آموزان پسر پايه ششم از دو كلاس بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي سادهانتخاب شدند. 22 نفر به عنوان گروه آزمايش براي يادگيري مشاركتي و 22 نفر به عنوان گروه كنترل به روش يادگيري سنتي انتخاب شدند. پيش آزمون قبل از اعمال روش تدريس مشاركتي و پس آزمون بعد از آن و پيگيري به مدت يك ماه انجام شد. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي جرابك استفاده شد و براي تحليل داده ها از نرم افزار spss16 و روش آمار توصيفي و آزمونتحليل كوواريانس استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان دادند بين مهارت هاي ارتباطي دو گروه شاهد و آزمايش تفاوت معني داري وجود دارد. رشد مهارت هاي ارتباطي گوش دادن، تنظيم عواطف، درك پيام، بينش و قاطعيت پس از اجراي روش مشاركتي نسبت به دانش آموزاني كه از روش سنتي استفاده كردند بيشتر بود
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_096.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/6/16
تاریخ تغییر رکورد : 1396/3/28
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.