×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي رابطه چندگانه بين حمايت اجتماعي، تاب آوري و تعهد خانوادگي با تجربه استرس هاي والديني در مادران دانش آموزان عقب مانده ذهني در شهر اصفهان
پدیدآورندگان : پروين آقايي (پديدآور)
حيدر قادري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي روان شناسي و علوم رفتاري
خلاصه : هدف پژوهش حاضر بررسي روابط چندگانه بين حمايت اجتماعي، تاب آوري و تعهد خانوادگي با تجربه استرس هاي والديني در مادران دانش آموزان عقب مانده ذهني در شهر اصفهان بود. روش اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود. نمونه اين پژوهش 230 نفر از مادران كودكان عقب مانده ذهني شهر اصفهان بودند كه به شكل تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش عبارت بودند از فرم كوتاه استرس والديني (آبيدين، 1995)، مقياس چند بعدي حمايت اجتماعي (زيمت و همكاران، 1988)، مقياس تاب آوري كانر ديويدسون (2003) و مقياس تعهد از پرسشنامه مثلث عشق استرنبرگ (1986). پس از جمع آوري پرسشنامه ها، تجزيه و تحليل داده ها به روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام به گام با به كارگيري نرم افزار آماري SPSS-20 انجام شد. نتايج نشان داد كه حمايت اجتماعي، تاب آوري، همه ابعاد آنها و تعهد با استرس والديني رابطه معنادار دارند (P{0/01)، به جز تحمل عواطف منفي و روابط ايمن كه رابطه آنها غيرمعنادار است. با ورود كليه ي متغيرها به تحليل رگرسيون گام به گام (ابعاد حمايت اجتماعي، تاب آوري و تعهد) حمايت اجتماعي و خرده مقياس هاي حمايت دوستان و افراد مهم، تاب آوري و خرده مقياس هاي معنويت و روابط ايمن و همچنين تعهد توانستند استرس هاي والديني را پيش بيني كنند. در كل مي توان نتيجه گرفت براي كاهش استرس والديني، آموزش هايي در جهت افزايش حمايت اجتماعي، تاب آوري و تعهد مادران داراي كودك عقب مانده، به مادران و اطرافيان آنان ارائه نمود.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-RAFCON01-RAFCON01_256.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/7/1
تاریخ تغییر رکورد : 1394/9/6
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.