×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: رابطه راهبردهاي مقابله اي و تنيدگي در دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
پدیدآورندگان : محمد عليمرداني (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه
خلاصه : زمينه مسئله: در جهان امروز تنيدگي مسئله بزرگي به شمار مي رود. همه انسان ها استرس را در زندگي خود تجربه مي كنند و بايستي مكانيزم هايي براي مقابله با اين دشواري ها پيدا كنند. البته چگونگي مقابله كردن با استرس از شخصي به شخص ديگر متفاوت است. هدف اصلي: در اين پژوهش رابطه راهبردهاي مقابله اي با تنيدگي در دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير در مقطع راهنمايي شهرستان قزوين در سال تحصيلي 93-92 مورد بررسي قرار گرفت كه هدف اصلي پژوهش تبيين تنيدگي برحسب راهبردهاي مقابله اي مساله مدار و هيجان مدار است. روش: در اين تحقيق از روش همبستگي استفاده شد و به اين منظور نمونه اي به تعداد 30 نفر از دانش آموزان كم توان ذهني پسر (جامعه در دسترس) انتخاب شدند. جمع آوري اطلاعات از طريق مقياس راهبردهاي مقابله با استرس بيلنگز و موس ( 1981 ) و مقياس تنيدگي لاويبوند و لاويبوند( 1995 ) صورت گرفت و براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آماري ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد كه بين تنيدگي و راهبردهاي مقابله اي رابطه معناداري وجود دارد (P{0/001) .بين استفاده از راهبرد مساله مدار و تنيدگي رابطه معنادار و معكوسي ديده شد. اين امر نشان مي دهد كه هرچه فرد راهبرد مقابله مساله مدار را بيشتر به كار برد از تنيدگي كمتري برخوردار است و همچنين بين استفاده از راهبرد هيجان مدار و تنيدگي رابطه معنادار و مستقيم ديده شد يعني راهبرد هيجان مدار سبب افزايش تنيدگي مي شود. نتيجه گيري: به طور كلي نتايج نشان مي دهد كه تنيدگي افراد در زمينه هاي گوناگون تحت تاثير شيوه مقابله فرد با مسائل قرار مي گيرد. شيوه هيجان مدار در افزايش تنيدگي و شيوه مساله مدار در كاهش آن نقش به سزايي دارد. به عبارتي شيوه هاي مقابله با تنيدگي رابطه دو جانبه دارد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ISEPP01-ISEPP01_123.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/11/5
تاریخ تغییر رکورد : 1395/11/5
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.