×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: تقدم و تأخر خودآگاهي بر ادراك غير (مقايسه آراء ابن سينا، سهروردي و كانت)
پدیدآورندگان : محمد رزمگه (پديدآور)
دانشگاه امام صادق(ع) (پديدآور)
معارف اسلامي و ارشاد الهيات (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
catalog
چاپ
صاحب محتوا :

دانشگاه امام صادق

توصیفگر : خودآگاهي
‭other‬
علم حضوري
من غير
ادارك غير
علم حصولي
‭self consciousness‬
discursive thought
none-discursive thought
knowing not-self
وضعیت نشر : تهران : : دانشگاه امام صادق(ع).دانشكده الهيات، معارف اسلامي وارشاد ، ، ۱۳۹۷
مشخصات فیزیکی : ۱۰۰ص.
خلاصه : Apprehension of essence (self) (versus apprehension of other) called self-consciousness by philosophers. This subject is one of the most fundamental subjects in philosophy. In Islamic philosophy, Avicenna posed the most important ideas in this subject. Avicenna considered this subject by posing flying-man. In this thought experiment, man has not any sensual perception (even perception of his body) but still can apprehend his own essence and self. Hence, philosophers after Avicenna in Islamic world attracted by his view and developed his ideas. They discussed about whether perception of essence and self is by acquisition or by presence. The other important discussion that was posed by Avicenna was a distinction that he made between apprehension by nature and apprehension by acquisition. According to this distinction, Avicenna made another distinction between self-consciousness and knowledge of self-consciousness. Suhrawardi posed self-consciousness as a beginning of knowledge of self as absolute light and existence. Suhrawardi believed that one can move from self-consciousness toward knowledge of lights and light of lights. He recognized apprehension of self as apprehension by presence. He believed that soul essentially apprehend himself without any pictorial medium. He argued that every pictorial medium of soul is not soul itself, i.e. is another thing, so there is not any identity between soul and pictorial medium. So, if man pay attention to himself, he can apprehend himself without any pictorial medium at all times. According to this view, we can say that Suhrawardi believed that apprehension of self happens before apprehension of any other thing. This subject comprises the critical philosophy of Kant. Kant divided ego into empirical ego and transcendental ego. According to this division, he distinguished between apprehensions of these two in man. Kant believed that when man talks about ego as a concept and claims knowledge about it, he talks about empirical ego. This ego is not a priori, but is a posteriori and perceives throughout the form of time. But, transcendental ego is transcendental, a posteriori and not perceived speculatively. Kant discussed about transcendental ego as soul. He also criticizes the claims that consider this ego as substance, simple and individual. Then, he criticizes Cartesian idealism that is based on Cogito ergo sum and maintains that self-consciousness happens after experiment. In this research, I try to compare Avicenna, Suhrawardi and Kant on priority or posteriority of self-consciousness to knowing not-self.
یادداشت :
/ محمد رزمگه
چكيده ها: فارسي - انگليسي - عربي
شناسه : 408939
تاریخ ایجاد رکورد : 1397/9/13
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.