×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: اثربخشي خانوادهدرماني ساختي بر ارتقاي كيفيت زندگي زوجين
پدیدآورندگان : محمد نريماني (پديدآور)
زهرا رستم اوغلي (پديدآور)
سعيد پورعبدل (پديدآور)
الميرا سالاري فر (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنگره ملي روانشناسي خانواده گامي در ترسيم الگوي مطلوب خانواده
خلاصه : هدف اين مطالعه تعيين اثربخشي خانوادهدرماني ساختي بر ارتقاي كيفيت زندگي زوجين ميباشد. اين پژوهش آزمايشي با طرح پيشآزمون وپسآزمون با گروه كنترل بود و جامعه آماري اين پژوهش نيز زوجهايي بودند كه به دليل تعارض زناشويي در سال 91 به مركز مداخله درخانواده شهر اردبيل مراجعه كردند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر ) 15 نفر گروه آزمايشي و 15 نفر گروه كنترل( بودند كه با استفاده از روشنمونهگيري تصادفي انتخاب شدند. براي جمعآوري دادهها، پرسشنامهي SF-36 بر روي شركتكنندگان اجرا شد. دادههاي پژوهشي با تحليل واريانس چند متغيري تجزيه و تحليل شدند. نتايج پژوهش نشان داد كه خانوادهدرماني ساختي بر ارتقاي كيفيت زندگي در مؤلفههاي عملكرد جسماني، درد جسمي، سلامت عمومي، نشاط، عملكرد اجتماعي و سلامت رواني زوجين اثربخش بوده است. يافتهها حاكي از آن است كه خانوادهدرماني ساختي موجب ارتقاي كيفيت زندگي زوجين ميگردد
شناسه : oai:civilica.com/Paper-FPAI01-FPAI01_362.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/8/8
تاریخ تغییر رکورد : 1395/9/6
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.