×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: داروهاي گياهي جايگزيني مناسب براي داروهاي شيميايي در درمان سرطان: بررسي اثرات ضدسرطاني كوئرستين و راتين بر ردهي سلوليT-47D
پدیدآورندگان : شيما سرداب (پديدآور)
شاهرخ صفريان (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : اولين كنگره بين المللي و سيزدهمين كنگره ژنتيك ايران
خلاصه : سرطان پستان شايعترين سرطان در زنان و دومين علت مرگ و مير ناشي از سرطان، پس از سرطان ريه است. در حال حاضر،درمانهاي متعددي براي سرطان پستان وجود دارد كه از جمله ميتوان به جراحي، پرتودرماني، و شيميدرماني اشاره نمود. متاسفانهاين درمانها نه تنها متضمن بهبود بيماري نيستند، بلكه ميتوانند عوارض جانبي بسياري نيز داشته باشند. مطالعات نشان ميدهد كه استفاده از غذاهاي حاوي فلاوونوئيدهاي گياهي ميتواند از بروز سرطان جلوگيري نمايد. لذا در اين پژوهش، اثرات ضدسرطاني فلاوونولهاي كوئرستين و راتين بر روي ردهي سلوليT-47Dبه عنوان يك ردهي سلولي سرطان پستان، مورد مطالعه قرار گرفته است. روشها:سميت دارويي با استفاده ازMTTدر تيمارهاي 48 و 72 ساعتهي سلولهايT-47Dبا فلاوونولهاي كوئرستين و راتين تعيين گرديد. بدين منظور سلولها به مدت 48 و 72 ساعت در معرض غلظتهاي مختلف كوئرستين، راتين و نيز آميختهاي از هر دوتركيب قرار گرفتند و ميزان توليد فورمازان در ميتوكندري آنها در قياس با سلولهاي تيمار نشده با استفاده از دستگاه الايزا ريدرتعيين گرديد. نتايج: نمودارهاي درصد زيستايي كوئرستين و راتين نشان داد كه اين دو دارو به ترتيب در غلظتهاي 0/75 و2 ميلي مولار حداكثر اثرات سمي خود را به ميزان 50 و 40 درصد مرگ به روي سلولهاي سرطاني ظاهر ميسازند. بنابراين ميتوان گفت كه اثرات ضد سرطاني كوئرستين نسبت به راتين قويتر ميباشد. تيمار با هر دو فلاوونول گياهي باعث بروز اثرات سلولي مستقلي از هر دارو راظاهر ميسازد كه قادر است با اثر تجمعي سلولهاي سرطاني را از بين ببرد. بحث: كوئرستين و راتين عليرغم دارا بودن فعاليت پاداكسايشي توانايي نابودي سلولهاي سرطاني را به تنهايي و يا در زمان استفادهي همزمان دارند كه در اين رابطه اثرات كوئرستين به شكل قويتري تظاهر مييابد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-CIGS13-CIGS13_0791.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1393/11/7
تاریخ تغییر رکورد : 1395/9/21
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.