×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: رابطه خودكارآمدي و هوش اجتماعي بااحساس شايستگي مديران مدارس مقطع ابتدايي شهرستان سبزوار
پدیدآورندگان : فضه حسني (پديدآور)
امير طباطبايي (پديدآور)
حسين درستكار مقدم (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

وضعیت نشر : دومين كنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي مطالعات اجتماعي و روانشناسي ايران
خلاصه : هدف ازپژوهش حاضر بررسي رابطه بين خودكارامدي و هوش اجتماعي با ميزان شايستگي مديران مدارس مقطع ابتدايي شهرستان سبزوار بود بدين منظور بااستفاده ازفرمول كوكران ازميان 160نفر ازمديران و معاونان 113 نفر باروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند ابزارهاي جمع اوري داده ها سه پرسشنامه استاندارد خودكارامدي شرر و همكاران 1982 هوش اجتماعي آنگ تون تت 2008 و ميزان شايستگي مصلحي 1391 استفاده شده است نتايج حاصل ازهمبستگي پيرسون و رگرسيون نشان داد كه بين خودكارامدي و هوش اجتماعي مديران با ميزان شايستگي آنها رابطه مثبت و معني داري وجود دارد به اين معنا كه مديران و معاونان كه خودكارامدي و هوش اجتماعي بالاتري دارند ازشايستگي بيشتري برخوردارند همچنين ميان متغيرهاي سن و سابقه كار نيز باميزان شايستگي مديران رابطه معنادار وجود داشت اما بين تحصيلات و جنسيت باميزان شايستگي رابطهمعناداري وجود نداشت نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه سه متغير خودكارامدي سابقه كار و سن ميتواند 71درصد ازتغييرات متغير وابسته را تبيين كند دراين ميان متغير خودكارامدي بالاترين همبستگي را با ميزان شايستگي مديران داشت كه نشان ميدهد ايمان به توانايي هاي فردي حتي ازسابقه كار و تجربه نيز براي رسيدن به شايستگي مهمتر است
شناسه : oai:civilica.com/Paper-ESPCONF02-ESPCONF02_015.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/11/5
تاریخ تغییر رکورد : 1396/8/3
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.