×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: بررسي تاثير دوره هاي اموزش ضمن خدمت بر عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه علامه طباطبايي تهران
پدیدآورندگان : سودابه عليزاده گلين قشلاقي (پديدآور)
دانشگاه علامه طباطبايي. دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
catalog
چاپ
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

توصیفگر : آموزش ضمن خدمت
عملكرد
اثربخشي آموزشي
وضعیت نشر : تهران : : دانشگاه علامه طباطبائي ، ، ۱۳۹۱
خلاصه : پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بر عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه علامه طباطبايي تهران اجرا شده است . تحقيق حاضر به روش توصیفی - پيمايشي می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل كليه كاركنان و روساي زن و مرد دانشگاه علامه طباطبايي كه طي سالهاي 90-1389 در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت برگزار شده در اين دانشگاه شركت كرده اند كه تعداد اين افرا د بالغ بر 400 نفر مي باشند. از بين اين افراد 100نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند که 80 نفر آنها كاركنان و 20 نفر روسا هستند. ابزار گردآوری داده ها علاوه بر منابع كتابخانه اي ، مصاحبه و 2 پرسشنامه (برگرفته از پرسشنامه حسن زبيري 1378) می باشد.پرسشنامه‌هاي فوق هر كدام حاوي 24 سوال بسته پاسخ ميباشند كه بر اساس مقياس ليكرت درجه بندي شده و بين روسا و كاركنان توزيع شد ه است. پايايي ابزار اندازه‌گيري بر اساس آلفاي كرانباخ به ترتيب براي روسا ( 954/0) و براي كاركنان ( 945/0) به دست آمده است. برا ي تجزيه و تحليل داده ها در سطح توصيفي از فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و خطاي انحراف معيار و در سطح استنباطي از روش براورد استفاده شده است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحليل‌هاي داده ها با توجه به سوالات فرعي تحقيق نشان داده است كه آموزش ضمن خدمت هم در بين روسا و هم در بين كاركنان باعث افزايش نسبي و در حد متوسط باعث ايجاد علاقه‌مندي به كار، توانايي انجام كار و وظايف پيچيده و دشوار، افزايش بازده توان كاري، تامين دانش و مهارت‌هاي شغلي آنها، ايجاد تعهد و مسئوليت پذيري نسبت به سازمان ، ايجاد ابتكار و خلاقيت در وظايف محوله به آنها، ايجاد روحيه همكاري و مشاركت در انجام فعاليتهاي سازمان و در آخر تصحيح قوه قضاوت و تصميم‌گيري در انجام وظايفشان شده است.
یادداشت :
/ پژوهشگر: علیزاده گلین قشلاقی، سودابه
؛ استاد راهنما: مهاجر، یحیی
؛ استاد مشاور: رحیمیان، حمید
شناسه : 601609
تاریخ ایجاد رکورد : 1395/8/20
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.