×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: مديريت سياسي، امنيت اجتماعي-انساني و حقوق شهروندان: ارائه الگويي سازنده براي پي ريزي مشاركت گرايي مدني
پدیدآورندگان : علي اشرف نظري (پديدآور)
نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر :
وضعیت نشر : هفتمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران (جغرافياي سياسي شهر)
خلاصه : آن چه در دهه هاي اخير مورد توجه تحليل گران قرار گرفته است، نوعي تغيير پارادايمي از الگوي دولتمحور امنيت به الگويي انسان محور است. اين امر مبين گرايش به سمت الگوهايي است كه بر پايه آن دولت هاملزم ميشوند منافع ملي را در راستاي حفاظت از حقوق شهروندان، امنيت و رفاه آنان تعريف نمايند.امنيت دولت، امنيت سرزميني و امنيت اجتماعي- انساني به نحوي متعامل و همبسته در پيوند با يكديگرند ونمونه هاي موفق امنيت ملي و سرزميني لزوماً آنهايي هستند كه ميتوانند امنيت شهروندان را تضمين كند. ازاين رو، با تأكيد بر مفاهيم امنيت اجتماعي و امنيت انساني، ضرورت حفظ هويت، محافظت از موجوديت همهافراد، ارضاي حوائج مادي و معنوي، به رسميت شناختن آزادي و امنيت گروه هاي اجتماعي و ضورت حفظبنيان هاي هويتي مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين، مفهوم امنيت اجتماعي و انساني در قالب تعابير گوناگونيمورد تعريف و بازتعريف قرار گرفته است: به عنوان مفهوم يا نظريه اي جديد، نقطه آغازي براي تحليل، به عنوانچشم انداز ، دستور كار سياسي، و يا چارچوبي براي سياستگذاري. مفاهيمي نظير توسعه انساني، حقوق بشر،حقوق زنان، بهداشت عمومي، سلامت شهروندان، سبك زندگي موفق در اين رابطه مطرح شده است كه هرچندمرتبط با مفهوم امنيت انساني هستند، اما داراي معناي كاملاً يكساني با يكديگر نيستند. هرچند نبايد فراموشنمود كه امنيت انساني صرفاً مفهومي تحليلي نيست، بلكه واجد ارزش هاي اخلاقي و سياسي است.هدف مقاله حاضر تأملي مبنايي در باب امنيت انساني است كه به انسان ها كمك كند تا در پرتو رفع نيازهايمادي و معنوي، توان فكري و قابليت هاي انساني شان را توسعه دهند بومي كردن مفهوم امنيت اجتماعي و بسطآن جهت ايجاد توسعه انساني، آن را با مفاهيمي نظير رفع فقر، گسترش عدالت اجتماعي، حفظ حرمت و حقوق شهروندان، ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومي، تأمين نيازهاي اساسي مردم، حاكميت قانون، حفظ آزادي هايمشروع و گسترش زمينه تعالي افراد جامعه همنشين ميسازد. البته، اين مفاهيم به نحوي همه جانبه در قانوناساسي مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است تمهيدات حقوقي لازم جهت تضمين حقوق شهروندان و توسعهانساني فراهم گردد.
شناسه : oai:civilica.com/Paper-GEOPOLITICS07-GEOPOLITICS07_080.html
تاریخ ایجاد رکورد : 1394/5/14
تاریخ تغییر رکورد : 1394/8/25
قیمت شيء دیجیتال : دارای قیمت


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.