×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: ت‍اري‍خ‌ ت‍م‍دن‌ و ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ (پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌)، داس‍ت‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ م‍وس‍ي‌ در ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌
عنوان: ت‍اري‍خ‌ ت‍م‍دن‌ و ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ (پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌)، داس‍ت‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ م‍وس‍ي‌ در ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌
ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر: ف‍رازه‍اي‍ي‌ از ت‍اري‍خ‌ زن‍دگ‍ي‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر و س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌ - فرعی
ف‍رازه‍اي‍ي‌ از ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر و س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌ - فرعی
ت‍اري‍خ‌ ت‍م‍دن‌ و ت‍اري‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر (خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍ي‍ن‍وه‍ه‌) - فرعی
س‍ي‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ك‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌ - فرعی
داستان حضرت موسي د رقرآن كريم - فرعی
پدیدآورندگان : -
نوع : متن
جنس : کتاب راهنما
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : -- ‏‫۳۳۲ -‏ ۳۰ق.م.‏‏‬‬
292462
-- تاريخ
س‍ي‍ن‍وه‍ه‌
پيامبر يهود
۲۰ق‌
ق‍رن‌
موسي‌
355505
مصر
-- تمدن
74223
132277
وضعیت نشر : ت‍ب‍ری‍ز : : ج‍ام‌ ج‍م‌ ، ‏‫، [۱۳۷۴].‮‬
مشخصات فیزیکی : نام خاص و کمیت اثر : ‏‫[۲۰۰] ص‌.‮‬ سایر جزئیات : : م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌.
یادداشت : ,عنوان و پدیدآور : خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍ن‍وه‍ه‌ از آث‍ار م‍ی‍ک‍ا ت‍وم‍ی‌ وال‍ت‍اری‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. عنوان های مرتبط : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍اری‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر: ف‍رازه‍ای‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ زن‍دگ‍ی‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر و س‍ی‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌. عنوان های مرتبط : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ف‍رازه‍ای‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر و س‍ی‍ن‍وه‍ه‌ پ‍زش‍ک‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ف‍رع‍ون‌. عنوان های مرتبط : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌ و ت‍اری‍خ‌ ف‍راع‍ن‍ه‌ م‍ص‍ر (خ‍لاص‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍ن‍وه‍ه‌). کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۶۹].‮‬
شناسه : oai:nlai.ir/308281
تاریخ ایجاد رکورد : 1390/4/29
تاریخ تغییر رکورد : 1390/4/29
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.