×
نام و نام خانوادگی
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی :

ب‍ازي‌ ب‍ازي‌ = ب‍راي‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا: آم‍وزش‌ ال‍ف‍ب‍ا ب‍ا ن‍ق‍اش‍ي‌

عنوان :

ب‍ازي‌ ب‍ازي‌ = ب‍راي‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا: آم‍وزش‌ ال‍ف‍ب‍ا ب‍ا ن‍ق‍اش‍ي‌
ت‍ف‍ري‍ح‌ و س‍رگ‍رم‍ي‌: ب‍ازي‌ ب‍ازي‌ ب‍ا ن‍ق‍اش‍ي‌ ال‍ف‍ب‍اي‌ ف‍ارس‍ي‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌ ي‍اد ب‍گ‍ي‍ري‍م‌ - فرعی
آم‍وزش‌ ال‍ف‍ب‍ا ب‍ا ن‍ق‍اش‍ي‌ - فرعی
ت‍ف‍ري‍ح‌ و س‍رگ‍رم‍ي‌: ب‍ازي‌ ب‍ازي‌ ب‍ا ن‍ق‍اش‍ي‌ ال‍ف‍ب‍اي‌ ف‍ارس‍ي‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌ ي‍اد ب‍گ‍ي‍ري‍م‌ - فرعی

پدیدآورندگان :

-

نوع : متن
جنس : کتاب راهنما
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توصیفگر : nli
رده بندی : -
وضعیت نشر : ت‍ه‍ران‌ : : م‍وس‍س‍ه‌ وس‍اي‍ل‌ آم‍وزش‍ي‌ ك‍ي‍ه‍ان‌ ، ۱۳۶۲
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : نام خاص و کمیت اثر : [۶۴] ص‌. سایر جزئیات : م‍ص‍ور
خلاصه :
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : ,عنوان های مرتبط : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ت‍ف‍ری‍ح‌ و س‍رگ‍رم‍ی‌: ب‍ازی‌ ب‍ازی‌ ب‍ا ن‍ق‍اش‍ی‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌.
شناسه : oai:nlai.ir/297103
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1390/4/22
تاریخ تغییر رکورد : 1390/4/22
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1390/5/23
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست