×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان اصلی: گلستان سعدي [نسخه خطي]
پدیدآورندگان : -
نوع : تصوير
جنس : کتاب
نسخه خطی
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

وضعیت نشر : ۱۲۳۸ق
یادداشت : , ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ از ن‍ث‍ره‍ای‌ م‍ع‍روف‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍ام‌ س‍ع‍دال‍دی‍ن‌ زن‍گ‍ی‌ در س‍ال‌ ۶۵۶ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و م‍طال‍ب‌ آن‌ در ه‍ش‍ت‌ ب‍اب‌ ب‍دی‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ م‍دون‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌: ب‍اب‌ اول‌ در س‍ی‍رت‌ پ‍ادش‍اه‍ان‌، دوم‌ در اخ‍لاق‌ دروی‍ش‍ان‌، س‍ی‍م‌ در ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ق‍ن‍اع‍ت‌، چ‍ه‍ارم‌ در ف‍وائ‍د خ‍ام‍وش‍ی‌، پ‍ن‍ج‍م‌ در ع‍ش‍ق‌ و ج‍وان‍ی‌، ش‍ش‍م‌ در ض‍ع‍ف‌ و پ‍ی‍ری‌، ه‍ف‍ت‍م‌ در ت‍اث‍ی‍ر ت‍رب‍ی‍ت‌، ه‍ش‍ت‍م‌ در آداب‌ ص‍ح‍ب‍ت‌
شناسه : oai:nlai.ir/5904
تاریخ ایجاد رکورد : 1389/12/10
قیمت شيء دیجیتال : رایگان


* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده است. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

دیدگاه شما

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.