×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • فه‌رهه نگي زاراوه سه ربازييه كان
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامي، انگليسي به فارسي، ويژه نيروي دريايي، هوايي، زميني
زبان انگليسي--واژه‌نامه‌ها--فارسي - علوم نظامي--واژه‌نامه‌ها--فارسي
اصغر مظاهري كلهرودي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اختر شناسي در پنج گنج نظامي (فرهنگ واژگان و اصطلاحات نجومي)
نجوم - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - Dictionaries - ‭Nezami‬ - قرن۶ - پنج گنج (كتاب) - Astronomy - نظامي، الياس‌بن يوسف
نورالدين سعيدي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فرهنگ روابط بين‌الملل مشتمل بر اصطلاحات سياسي، حقوقي، نظامي، استراتژيك و سازمانهاي بين‌المللي
فارسي--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - روابط بين‌المللي - اصطلاحها و تعبيرها - روابط بين‌المللي--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - روابط بين‌المللي--قوانين و مقررات
علي بابايي، غلامرضا، ‎۱۳۲۹-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اختر شناسي در پنج گنج نظامي (فرهنگ واژگان و اصطلاحات نجومي)
نجوم - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - Dictionaries - ‭Nezami‬ - قرن۶ - پنج گنج (كتاب) - Astronomy - نظامي، الياس‌بن يوسف
نورالدين سعيدي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • فرهنگ روابط بين الملل مشتمل بر اصطلاحات : سياسي، حقوقي، نظامي، استراتژيك و سازمانهاي بين المللي
فارسي--واژه نامه ها--انگليسي - روابط بين المللي--اصطلاحها و تعبيرها - زبان انگليسي -- واژه نامه ها -- فارسي - روابط بين المللي--واژه نامه ها
علي بابائي، غلامرضا، 1329-
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • ‏‫فرهنگ كاربردي اصطلاحات سياسي، ديپلماتيك و نظامي از عربي به فارسي‬
زبان عربي--واژه‌نامه‌ها--فارسي - علوم سياسي--واژه‌نامه‌ها--فارسي - علوم سياسي--‏‫اصطلاح‌ها و تعبيرها‬ - Military art and science -- Terminology - Arabic language--Dictionaries--Persian - Political science -- Terminology - علوم نظامي--واژه‌نامه‌ها--عربي - Political science--Dictionaries--Persian - Military art and science--Dictionaries--Arabic - علوم نظامي--اصطلاح‌ها و تعبيرها
‏‫فيضي‬، ‏‫پريسا‬، ‏‫۱۳۶۹-‏‬
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • اصطلاحات اداري و مالي و نظامي اسلام تا پايان دوران خلفاي راشدين
امور مالي-اصطلاحها و تعبيرها - علوم اداري--ايران--اصطلاحها و تعبيرها--پيش از اسلام - علوم اداري-واژه‌نامه‌ها
نگارش رمضانعلي ابراهيمي؛ استاد راهنما نصرت‌اله سعيدي؛ استاد مشاور عباسعلي تفضلي - رمضانعلي ابراهيمي - عباسعلي تفضلي - نصرت‌الله سعيدي
پايان نامه
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ضرورت تدوين فرهنگ هاي اختصاصي (با معرفي فرهنگ اختصاصي واژه ها و اصطلاحات چهارمقاله نظامي عروضي)
فاطمه توكلي رستمي - رويا گل احمدي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • عنوان:مباحث فرهنگها، شماره :۲
فارسي--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - روابط بين‌المللي - اصطلاحها و تعبيرها - روابط بين‌المللي--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - روابط بين‌المللي--قوانين و مقررات
غلامرضا علي بابايي - علي بابايي، غلامرضا، ‎۱۳۲۹-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اصطلاحات اداري و مالي و نظامي اسلام تا پايان دوران خلفاي راشدين
علوم اداري--ايران--اصطلاحها و تعبيرها--پيش از اسلام - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - امور مالي - اصطلاحها و تعبيرها - علوم اداري
نگارش رمضانعلي ابراهيمي استاد راهنما نصرت‌اله سعيدي؛ استاد مشاور عباسعلي تفضلي - رمضانعلي ابراهيمي - نصرت‌الله سعيدي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • لغات مفرد و مركب تركيبات و اصطلاحات و كنايات در اسكندرنامه و شرف‌نامه نظامي
نظامي، الياس بن يوسف، ‎۵۳۰؟-‎۶۱۴؟ق. شرفنامه--واژگان - نظامي، الياس بن يوسف، ‎۵۳۰؟-‎۶۱۴؟ق. اسكندرنامه--واژگان - اصطلاحها و تعبيرها - شعر فارسي--قرن ‎۶ق
نگارش حسين مروي مقدم براهنمائي حميد زرين كوب - زرين كوب، حميد، ۱۳۱۵-‎۱۳۶۶ - حسين مروي مقدم
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي لغات و تركيبات و اصطلاحات و كنايات خسرو شيرين نظامي
شعر فارسي--قرن ‎۶ق - تاريخ و نقد - نظامي، الياس بن يوسف، ‎۵۳۰؟-‎۶۱۴؟ق. خسرو و شيرين--واژگان
گردآورنده محمود رضاييان براهنمائي مجتهدزاده - مجتهدزاده - محمود رضاييان
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامي انگليسي به فارسي : ويژه نيروي دريائي، هوائي، زميني
علوم نظامي--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - زبان انگليسي--واژه نامه‌ها--فارسي - English language - Dictionaries - Persian
اصغر مظاهري‌ كلهرودي‌
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فرهنگ روابط بين‌الملل مشتمل بر اصطلاحات سياسي، حقوقي، نظامي، استراتژيك و سازمانهاي بين‌المللي
روابط بين‌المللي-واژه‌نامه‌ها-انگليسي - روابط بين‌المللي-قوانين و مقررات - فارسي-واژه‌نامه‌ها-انگليسي - 606 }Persian Language-Dictionaries-English{ - روابط بين‌المللي-اصطلاحها و تعبيرها
غلامرضا‎۱۳۲۹-علي بابايي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • فرهنگ موضوعي اصطلاحات معاصر (عربي-فارسي) (فارسي-عربي) مشتمل بر هزاران واژگان سياسي، نظامي، اقتصادي
زبان عربي - واژه‌نامه‌ها - فارسي - فارسي-واژه‌نامه‌ها-عربي
فرهاد رجبي نوش‌آبادي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • فرهنگ روابط بين‌الملل : مشتمل بر اصطلاحات سياسي، حقوقي، نظامي، استراتژيك و سازمانهاي بين‌المللي
روابط بين‌المللي--قوانين و مقررات - روابط بين‌المللي--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - فارسي--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - روابط بين‌المللي--اصطلاحها و تعبيرها - ‭Persian language-Dictionaries-English‬
علي‌بابائي‌، غلامرضا، ‏‫۱۳۲۹-‏ - ايران. وزارت امور خارجه. موسسه چاپ و انتشارات - Iran. Ministry of Foreign Affairs. Publication Institute - ايران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامي انگليسي به فارسي : ويژه نيروي دريائي، هوائي، زميني
زبان انگليسي--واژه نامه‌ها--فارسي - English language -- Dictionaries -- Persian - علوم نظامي--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - علوم اجتماعي--واژه‌نامه‌ها--انگليسي - زبان انگليسي--واژه‌نامه‌ها--فارسي - Social sciences--Dictionaries--English - English language - Dictionaries - Persian
جوليوس‌ گولد - اصغر مظاهري‌ كلهرودي‌ - Julius ‭Gould
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فرهنگ لغات و اصطلاحات نظامي، انگليسي به فارسي، ويژه نيروي دريايي، هوايي، زميني
زبان انگليسي--واژه‌نامه‌ها--فارسي - علوم نظامي--واژه‌نامه‌ها--فارسي
تاليف اصغر مظاهري كلهرودي - اصغر مظاهري كلهرودي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فرهنگ روابط بين‌الملل مشتمل بر اصطلاحات سياسي، حقوقي، نظامي، استراتژيك و سازمانهاي بين‌المللي
روابط بين‌المللي--اصطلاحها وتعبيرها
غلامرضا علي بابايي - علي بابايي، غلامرضا، ‎۱۳۲۹-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 31385

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.