×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • حكمت متعاليه صدرايي، فلسفه حال و آينده
حكمت متعاليه - فلسفه‌
مقاله
فارسي
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 • فلسفه انقلاب اسلامي و آينده ما
ايران--تاريخ--انقلاب اسلامي، ۱۳۵۷--نقد و تفسير ايران--تاريخ--انقلاب اسلامي، ۱۳۵۷--آينده‌ نگري
نجفي‌، موسي‌، ‏‫۱۳۴۱-‏
catalog
بنیاد دایره المعارف اسلامی
 • نگرش‌هاي اجتماعي-فرهنگي و توسعه‌ي نامتوازن در ايران گزارشي از يافته‌هاي طرح آينده نگري
سياست فرهنگي--ايران--آينده‌نگري - سياست فرهنگي--ايران - Mass media--Iran--Influence - Culture diffusion--Iran - تحولات اجتماعي--ايران--آينده‌نگري - Cultural policy--Iran - Cultural policy--Iran--Forecasting - Social change--Iran--Forecasting - رسانه‌هاي گروهي--ايران--تأثير - Forecasting--Study and teaching--Iran - فرهنگ--اشاعه--ايران - آينده‌پژوهي--ايران
اسدي‌، علي‌، ‏‫۱۳۱۴-‏۱۳۷۰. - تهرانيان‌، مجيد، ‏‫۱۳۵۷-‏‬
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • اهميت رويكردي سيستمي جهت پيش بيني و آينده نگري تكنولوژي در وزارت نيرو ( مطالعه موردي : انرژي هاي نو و تجديدپذير )
فريده پورسليمانيان
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • لزوم آينده نگري در ساخت و سازها و توجه به منظر شهري در راستاي توسعه پايدار شهري
زهرا گروه اي ها - سميرا سادات كرماني
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي نقش عوامل اقليمي و هواشناسي در طراحي و احداث ساختمان ها (با رويكرد اقليم و آينده نگري وضع هوا)
مديريت ساخت
محمد رحيمي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • گزارش هاي تفصيلي طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور: الگوي اقتصادسنجي كلان-صنعت ايران و آينده نگري اقتصادي
حسن درگاهي
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • نگرش‌هاي اجتماعي-فرهنگي و توسعه‌ي نامتوازن در ايران گزارشي از يافته‌هاي طرح آينده نگري
سياست فرهنگي--ايران--آينده‌نگري - سياست فرهنگي--ايران - Mass media--Iran--Influence - Culture diffusion--Iran - تحولات اجتماعي--ايران--آينده‌نگري - Cultural policy--Iran - Cultural policy--Iran--Forecasting - Social change--Iran--Forecasting - رسانه‌هاي گروهي--ايران--تأثير - Forecasting--Study and teaching--Iran - فرهنگ--اشاعه--ايران - آينده‌پژوهي--ايران
اسدي‌، علي‌، ‏‫۱۳۱۴-‏۱۳۷۰. - تهرانيان‌، مجيد، ‏‫۱۳۵۷-‏‬
catalog
دانشگاه امام صادق
 • نگرش‌هاي اجتماعي-فرهنگي و توسعه‌ي نامتوازن در ايران گزارشي از يافته‌هاي طرح آينده نگري
سياست فرهنگي--ايران--آينده‌نگري - سياست فرهنگي--ايران - Mass media--Iran--Influence - Culture diffusion--Iran - تحولات اجتماعي--ايران--آينده‌نگري - Cultural policy--Iran - Cultural policy--Iran--Forecasting - Social change--Iran--Forecasting - رسانه‌هاي گروهي--ايران--تأثير - Forecasting--Study and teaching--Iran - فرهنگ--اشاعه--ايران - آينده‌پژوهي--ايران
اسدي‌، علي‌، ‏‫۱۳۱۴-‏۱۳۷۰. - تهرانيان‌، مجيد، ‏‫۱۳۵۷-‏‬
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • سنجش ميزان آينده نگري و فرصت طلبي مديران ارشد آموزش و پرورش با مدل تفكر استراتژيك گلدمن
رضا تقوي نوجه ده سادات - محمدرضا دارايي - محمدتقي اميني
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • نگرش‌هاي اجتماعي-فرهنگي و توسعه‌ي نامتوازن در ايران گزارشي از يافته‌هاي طرح آينده نگري
سياست فرهنگي--ايران--آينده‌نگري - سياست فرهنگي--ايران - Mass media--Iran--Influence - Culture diffusion--Iran - تحولات اجتماعي--ايران--آينده‌نگري - Cultural policy--Iran - Cultural policy--Iran--Forecasting - Social change--Iran--Forecasting - رسانه‌هاي گروهي--ايران--تأثير - Forecasting--Study and teaching--Iran - فرهنگ--اشاعه--ايران - آينده‌پژوهي--ايران
اسدي‌، علي‌، ‏‫۱۳۱۴-‏۱۳۷۰. - تهرانيان‌، مجيد، ‏‫۱۳۵۷-‏‬
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • نگرش‌هاي اجتماعي-فرهنگي و توسعه‌ي نامتوازن در ايران گزارشي از يافته‌هاي طرح آينده نگري
سياست فرهنگي--ايران--آينده‌نگري - سياست فرهنگي--ايران - Mass media--Iran--Influence - Culture diffusion--Iran - تحولات اجتماعي--ايران--آينده‌نگري - Cultural policy--Iran - Cultural policy--Iran--Forecasting - Social change--Iran--Forecasting - رسانه‌هاي گروهي--ايران--تأثير - Forecasting--Study and teaching--Iran - فرهنگ--اشاعه--ايران - آينده‌پژوهي--ايران
اسدي‌، علي‌، ‏‫۱۳۱۴-‏۱۳۷۰. - تهرانيان‌، مجيد، ‏‫۱۳۵۷-‏‬
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • آينده نگري تاثيرات اجتماعي ناشي از حضور ابر پروژه اي شهري (مطالعه موردي: مجموعه گردشگري پديده شانديز)
زهرا عنابستاني
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • طراحي پويانماييآموزشي درسفيزيك وتاثيرآن بر ميزان آينده نگري و ادراكپويا از زمان در دانش آموزان پايه اول دبيرستان
مهشيد كرم زاده - سعيد وزيري يزدي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي روند تحولات جمعيت شهر نشيني و اسكان غير رسمي در منطقه شهري تهران و آينده نگري گسترش آن
حميده احدزاده
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • آينده نگري و پيش بيني تجولات جمعيت ايران با تاكيد بر جايگاه و نقش جمعيت در برنامه پنجم توسعه
اكبر حسين زاده - قمر عباسي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • نگرش‌هاي اجتماعي-فرهنگي و توسعه‌ي نامتوازن در ايران گزارشي از يافته‌هاي طرح آينده نگري
Cultural policy--Iran - Forecasting--Study and teaching--Iran - سياست فرهنگي--ايران - رسانه‌هاي گروهي--ايران--تأثير - فرهنگ--اشاعه--ايران - Cultural policy--Iran--Forecasting - Mass media--Iran--Influence - Social change--Iran--Forecasting - سياست فرهنگي--ايران--آينده‌نگري - Culture diffusion--Iran - تحولات اجتماعي--ايران--آينده‌نگري - آينده‌پژوهي--ايران
اسدي‌، علي‌، ‏‫۱۳۱۴-‏۱۳۷۰. - تهرانيان‌، مجيد، ‏‫۱۳۵۷-‏‬
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي نانوكاتاليست ها و فرآيندهاي كاتاليستي در پالايش مواد نفتي و آينده نگري استفاده از آنها در شيمي سبز
اميد بلواري زاده دشتستاني - مجتبي پرور - محمدرضا شادسالانقوچ
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • آينده نگري در طرح هاي آبياري (مطالعه موردي: طرح آبياري ثقلي اراضي پاياب سد تبارك با ديد تيپ
حسين غفاريان روح پرور - علي نصيريان - جواد خاموشي ارخودي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي تحولات ساختار توليد و آينده نگري آن در فعاليت هاي عمده اقتصادي استان خراسان شمالي طي دوره 1383-1389
مرضيه كاشاني پور - محمدرضا متعارفي - محمد غفاري فرد
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • تعداد رکورد ها : 48908

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.