×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Contemporary urban planning
Urbanization--United States - Urban policy--United States - Sociology, Urban--United States - City planning--United States
John M. Levy
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Planning for Play
Playgrounds
Marjory(Gill)Allen Baroness Allen
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Planning the modern city
City planning
Lewis, Harold Mac Lean, 1889-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Handbook of facilities planning
physical laboratories-- Planning-- Handbooks, manuals, etc - Laboratory animals-- Housing-- Handbooks, manuals, etc
Facilities Planning - Theodorus Ruys
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Planning the administrative library
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Tourism planning and management‬
 • ‎Tourism planning and management‬
 • (ت‍وري‍زم‌ پ‍ل‍ن‍ي‍ن‍گ‌ ان‍د م‍ن‍ي‍ج‍م‍ن‍ت‌)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Job design: a planning
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Functional plant planning layout
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Planning aspects and applications
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Educational planning in Asia
 • ‎Educational planning in Asia‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Planning library buildings‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Farm planning and control
Farm management -- Great Britain
Christopher Stephen Barnard - John Nix
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Organization and manpower planning
Personnel management
Maurice Gordon McBeath
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • College planning/search book
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Economic planning in Iran
 • : A study of entrepreneurial problems during economic growth
مشروطيت‌ - برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌
Mansour Sadri
پايان نامه
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Planning Curriculum for school
Curriclum plonning -- United States
William Marrin Alexander - John Galen Saylor
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫‭ Process-based strategic planning
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • تعداد رکورد ها : 4929

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.