×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Essential words for the TOEFL
English language--Examinations, Study guides - Test of English as a Foreign Language, Study guides - Vocabulary--Examinations, Study guides - English language, Textbooks for foreign speakers
Steven J. Matthiesen
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Barron's how to prepare for the TOEFL: test of English as a foreign language
 • How to prepare of the TOEFL test of English as a foreign language
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Barron's how to prepare for the TOEFL test of English as a foreign language
 • How to prepare of the TOEFL text of English as a foreign language
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • NTC`s Practice tests for the TOFEL: test of English as a foreign language
English language -- Textbooks for foreign speakers - English language -- Examinations, questions, etc
Enid Nolan-Wood - Milade Broukal
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Essential words for the TOEFL: test of English as a foreign language
English language -- Examinations -- Study guides - English language -- Textbooks for foreign speakers - Vocabulary -- Examinations -- Study guides
Steven J Matthiesen
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Preparation for the TOEFL : test of English as a foreign language
Test of English as a foreign language
Milade Broukal - Enld Nolan-Wood
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • NTC'S preparation for the TOEFL: test of English as a foreign language
; Enid Nolan-Woods
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • People in fact and fiction; selections adapted for students of English as a foreign language
Readers and speakers -- 1950- - English Language -- Textbooks for foreigners
Virginia French Allen
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Barron,s how to Prepare for the TOEFL test of English as a foreign language
English language -- Textbooks for foreign speakers - English Language - Examinations, questions, etc.
Pamela J Sharpe - Inc Barronapos;s Educational Series
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • NTC's preparation for the TOEFL test of English as a foreign language
 • TOEFL
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • NTC'S preparation for the TOEFL: Test of English us a foreign language
 • Preparation for the TOEFL
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • NTC'S Preparation for the TOEFL: test of English as a foreign language
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • NTC'S preparation for the TOEFL: test of English as a foreign language
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • NTC'S preparation for the TOEFL: test of English as a foreign language
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • NTC'S Practice tests for the TOEFL: test of English as a foreign Language
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • NTC's practice tests for the TOEFL: test of English as a foreign language
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • The Best test preparation for the TOEFL--Test of English as a Foreign Language
English language -- Textbooks for foreign speakers - Test of English as a foreign language - English language -- Examination , questions etc
Richard X. Bailey
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Language and life in the U. S. A.; American English for foreign students
U. S. -- Civilization - English Language -- Textbooks for foreigners
Janet Ross - Gladys G Doty
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫Classified M.A. sample tests on testing course: for students of teaching English as ‭a foreign language
 • ‏‫‭Classified sample tests on testing for M. A. entrance exam in TEFL
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • How to prepare for the TOEFL test: test of English as a foreign language
 • Barron's TOEFL: test of English as a foreign language
 • Barron's How to prepare for the TOEFL
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • تعداد رکورد ها : 247437

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.