×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Persian literature in India during the time of Jahangir and Shah Jahan
Persian literature-India-History and criticism
M L Rahman
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • گرايش به نوگرايي در ادبيات فارسي و تاثير اجتماعي آن
مايكل كريگ Hillman, Michael C هيلمن
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • A Critical study of indo-Persian literature during sayyid and lodi period
Indo -- Iranian literature
کتاب
فارسي - انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Manichaean literature
Manichaeism-History-Sources
Asmussen, Jes Peter, comp.
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Yadname-ye Jan Rypka. Collection of articles on Persian and Tajik literature
Persian literature-Addresses, essays, lectures
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Yadname-ye Jan Rypka: collection of articles on Persian and Tajik literature
Persian literature -- History and criticism - Rypka, Jan, 1886-1968 - Tajik literature -- History
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Critical encounters
Persian literature-20th century-History and criticism
Mohammad Reza Ghanoonparvar - Peter J. Chelkowski - Mohammad Mehdi. Khorrami - Peter J Chelkowski
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Persian literature; comprising the Shah nameh, the Rubaiyat the Divan and the Gulistan
Persian literature-Translations into English - Persian poetry-translations into English - Persian poetry-Collections
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;A> critical study of Indo-Persian literature
Persian literature-India-History and criticism
Bilqis Fatema Husaini
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;A> critical study of Indo-Persian literature
Persian literature-747-1500-History and criticism - Persian literature-1500-1796-History and criticism - Persian literature-India-History and criticism
Syeda Bilqis Fatema Husaini
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Unesco collection of representative works: Persian heritage series ; 22
Manichaeism - History--Sources
Persian heritage series; 22
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Painters, paintings and books: an essay on Indo-Persian technical literature, 12-19th centuries
Illumination of books and manuscripts - Painting - Illumination of books and manuscripts, Iranian - Formulae--Early works to 1800 - Artists, materials - Techniques--Early works to 1800 - Techniques - Iran--12th-19th centuries
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Sentiments of love and adoration for india in indo-persian literature with special reference to Bengal
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • Yadname-ye Jan Rypka: collection of articles on Persian and Tajik literature
‏‫‭Iranian literature - History and criticism--Addresses, essays, lectures - India--Addresses, essays, lectures - ‏‫‭Folk literature, Iranian - History and criticism--Addresses, essays, and lectures - Rypka, Jan, 1886-1968 - Persian literature - Tajik literature - Addresses, essays, lectures
يادنامه ريپكا
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • ويژگي هاي فني و جمله‌اي ادبيات كودك ترجمه شده به زبان فارسي : مطالعه‌اي براساس پيكره مقايسه‌اي
Tense - lexical variety - mean sentence length - token - TYPE - Lexical density
Rahela Radmehr
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي كاربرد واژگان پايه در كتاب هاي ترجمه اي و غيرترجمه اي كودكان
translational text - lexeme - basic vocabulary - non-translational text
Samaneh Zandian
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • خصوصيات متني ادبيات كودكان در متون فارسي ترجمه‌اي و غيرترجمه‌اي بررسي مقابله‌اي
lexical variety - comparable corpus - Age group
Mohamoud Akbari
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • Sentential and texual Features of children' s literature translated into persian: A comparable corpus-based study
Baharan Radmehr
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • ‮گل و شراب: مناظره به عنوان ابزاري ادبي در ادبيات كهن ايران/ اصغر سيد غراب.‬
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Oral Literature of Iranian Languages: Kurdish, Pashto, Balochi, Ossetic, Persian and Tajik: Companion Volume II
LINGUISTICS AND LANGUAGEHISTORYLiteratureHumanities amp; Social Science::HISTORYHumanities amp; Soci
catalog
دانشگاه امام صادق
 • تعداد رکورد ها : 626472

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.