×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Iran and Beyond
Iran - History - Middle East-History-1517- - Keddie, Nikki Richard, 1930- - Women-Middle East-History
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Frontier nomads of Iran
Iran-History-Qajars, 1779-1925 - Iran-History-20th century - Shahsavan (Iranian people)
Richard Tapper
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Prefacing the image
Art, Safavid-Historiography-Sources - Art criticism-Iran-History-Sources - Art, Islamic-Iran-Historiography-Sources
David J Roxburgh
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • > politics of writing in Iran
Literature and society-Iran-History-20th century - Persian literature-20th century-History and criticism - Literary movements-Iran - Politics and literature-Iran-History-20th century
كامران. تلطف - Kamran. Talattof
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • The book of Iran: a history of Persian literature: schools, periods, styles, and literary genres
Persian literature--20th century--History and criticism
Ismail Salami - Ahmad Tamimdari
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Persian documents: social history of Iran and Turan in the fifteenth to nineteenth centuries
Iran -- History -- Sources - Asia, Central -- History -- Sources
Kondo Nobuaki
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Sino-Iranica; Chinese contributions to the history of civilization in Ancient Iran
China - Civilization - Names, Chinese - Iran - Botany -- China - Botany -- Iran - Names, Iranian
Berthold Laufer
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫۹۳۷۱: تاريخ خو دي و ديگري در ايران دوره افشاريه و مغولهاي هند
ارنست Tucker, Ernest تاكر
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫‭‭ concise history of Iran : from the early period to the present time
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • lt;The> History of Iran
Iran - History - Islam-Iran-History
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Morals and mysticism in Persian sufism
Sufism-Iran-History - Mysticism-Islam-Iran-History
Lloyd V. J. Ridgeon
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مخالفت و نابودي: تاريخچه‌اي از كانون نويسندگان ايران
احمد Karimi-Hakkak, Ahmad كريمي حكاك
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Khans and shahs
Bakhtiari (Iranian people)
Garthwaite, Gene R.(Gene Ralph),1933-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫تاريخ اقتصاد ايران، ۱۸۰۰-۱۹۱۴، و تاثير سياسي آن؛ نظري اجمالي
نيكي Keddie, Nikki R كدي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;The Royal road = Royal road>
Iran, History
Eileen. Humphreys
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • A fiscal history of Iran in the Safavid and Qajar periods 1500-1925
Iran--Economic policy - Finance, Public--Iran--History
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Iran awakening
Women judges-Iran - Women lawyers-Iran - Ebadi, Shirin, 1326- - Nobel Prize winners
Shirin Ebadi - Moaveni, Azadeh,1976-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • frontier nomads of Iran : a political and social history of the Shahesvan
Iran - History - 20th cenury - Shahsevan (Iranian peolple) - Iran - History -- Qajar dynasty, 1794-1925
Richard Tapper
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Diplomatic history of Persia, 1917-1923 ; Anglo-Russian power politics in Iran
Iran --For .rel
Nasrolah Saifpour Fatemi
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • lt;The> book of Iran: a history of persian literature
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 31096

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.