×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ‏‫‭‭‭A fiscal history of Iran in the Safavid and Qajar periods 1500-1925
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • > Jews of Iran in the nineteenth century
Iran-Ethnic relations - Jews-Iran-Social conditions-19th century - Jews-Iran-History-19th century
David. Yeroushalmi
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran and beyond
Iran - History - aw-----a-ir--- - Middle East-History-1517- - Women-Middle East-History
Beth. Baron - Rudolph P Matthee - Nikki R Keddie
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • > History of first thirty years of Bank Melli Iran, 1928-1958
Bank-i Milli-i Iran
Mohammad Nassiri - Abdul Ali. Jahanshahi
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • > Jews of Iran in the nineteenth century
Iran-Ethnic relations - Jews-Iran-Social conditions-19th century - Jews-Iran-History-19th century
David. Yeroushalmi
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • > literature of pre-Islamic Iran
Old Persian inscriptions-History and criticism - Pahlavi literature-History and criticism
Maria Macuch - Ehsan. Yarshater - R. E. Emmerick
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Muslims and Zoroastrians in Medieval Iran and Western Inner Asia: Cultural Transition and Religious History
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;A> Monetary History of Iraq and Iran, Ca. Ce 500 to 750
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ فرهنگي ايران عصر ساساني
Sassanids-History
Тиогафия императорской академии наук. فرهنگستان علوم امپراتوري - ك Иностранцевъ، К. اينوسترانتسف
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;The> Arabs, Byzantium and Iran
Islamic Empire - Civilization, Islamic-Influence Byzantine - Iran-Civlilization-Islamic influence
كليفورد ادموند Bosworth, Clifford Edmundبازورث
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • From Zoroastrian Iran to Islam
Zoroastrianism-History - Iran-Religion - Islam-Relations-Zoroastrianism - Zoroastrianism-Relations-Islam - Zoroastrianism-Influence
شائول Shaked, Shaul شكد
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Title: Tarikh-e Yahud-e Iran. English
Jews-Iran-History
Lavi, Habib, 1896-1984
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;The> political history of Modern Iran
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Persian documents
Iran-History-Sources - Asia, Central-History-Sources
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫‭‭The condition of the working class in Iran-(a documentry history)
 • ‏‫‭‭= La situation de classe
 • ‏‫‭‭= Die Large der arbeitenden klasse
کتاب
انگليسي - فرانسه - آلماني
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • lt;A> fiscal history of Iran in the Safavid and Gajar period, 1500-1925
Iran-Economic policy - Finance, Public-Iran-History
Willem M Floor
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Diplomatic history of Persia; 1917-1923
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • depositional environment, diagenetic history and chemostratigraphy of the mid-cretaceous sarvak carbonates in southern iran
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran and beyond: essays in Middle Eastern history in honor of Nikki R. Keddie
Women-- Middle East-- History - Iran-- History - Middle East -- History-- 1517-
Nikki R Keddie - Beth Baron - Rudolph P Matthee
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Diplomatic history of Persia, 1917-1923; Anglo-Russian power politics in Iran
World war, 1914-1918-Iran - Great Britain-Foreign relations-Iran - Iran-Foreign relations-Treaties - Russia-Foreign relations-Iran - Iran-Foreign relations-Great Britain - Iran-Foreign relations-Russia
Saifpour Fatemi, Nasrollah, 1911-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 31013

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.