×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Iran
Iran -- Descr and trav. --Guide -- books
Nagel Publishers
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Iran
Iran -- Descr. and trav. - Guide - books
Nagel Publishers - Paul Wagret - Nagel Publisher
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Iran
کتاب
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Iran
 • ‎Iran‬
کتاب
آلماني
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‏‫‭Iran
 • ‏‫‭ : Business law handbook
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Iran
 • : business intelligence report
; editor Natasha Alexander.
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Iran
Architecture, Islamic-Iran
Hutt, Antony, 1932-1985
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran
Iran
International Chamber of Commerce. Iranian Committee - Utaq-i Bazargani-i Tihran
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran
Iran-Guidebooks
Aziz Hatami
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran
Iran - Civilization - Iran
Haas, William S., 1883-1956
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran
Iran-Pictorial works
Boulanger, Robert, 1926-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran
Iran
Frye, Richard Nelson, 1920-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫‭Iran
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Iran
Short stories, Persian -- Translations into German
Gottfried Herrmann - J. Christoph Burgel - Faramarz Behzad
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Iran
Music, Iranian-History and Criticism
Nelly Caron
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran
Music, Iranian-Hist and Crit
Dariouche Safvate - Nelly Caron
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Iran
Short stories, German-Translations from Persian - Short stories, Persian-Translations into German
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • Iran
Energy policy -- Iran - Petrolum Industry and trade--Iran
Jahanligir Amuzegar
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Iran
Iran-pahlavi
Q. Shahandeh
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 31111

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.