×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • rebirth of Europe
World politics -- 1945- - European Union - Europe--Foreign relations--1945- - Europe--Politics and government--1945- - Europe--Economic integration
Elizabeth Pond
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • USAF Europe in color
Fighter planes--Markings--United States - n-us---e------
Robert Robinson
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Immigrant languages in Europe
Sociolinguistics--Europe - Immigrants--Europe--Language - Electronic books - Language acquisition - Europe -- Languages
Ohio Library and Information Network
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Sustainable communities in Europe
Economic development--Environmental aspects--Europe - Sustainable development--Europe
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Southeastern Europe
Education and state--Balkan Peninsula
Centre for Co-operation with Non-members - Organisation for Economic Co-operation and Development
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Geomorphological hazards of Europe
Earth movements--Europe - Slopes (Physical geography)--Europe - Geomorphology--Europe - Landslides--Europe
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Europe confronts terrorism
Terrorism--Prevention--Europe - Terrorism -- Europe
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Challenges for Europe
Europe -- Economic policy - Europe--Economic conditions--21st century
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Trade barriers in Europe
Europe--Commercial policy - Foreign trade regulation--Europe
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Stockholding in Europe
Stocks--Europe - Investments--Europe - Portfolio management--Europe - Stock ownership--Europe
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Monetary stability in Europe
Monetary policy--European Union countries - Economic and Monetary Union
Collignon, Stefan,1951-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • How Europe underdeveloped Africa
Africa--Colonial influence - Africa--Foreign economic relations--Europe - Europe--Foreign economic relations--Africa - f------e------ - Africa -- Economic conditions
Walter Rodney
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Regions in Europe
Regionalism--Europe - ew-----
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Britain, Europe and EMU
Great Britain--Economic conditions--1997- - Monetary unions--Europe - European Union countries--Economic conditions - e-uk---e------ - Economic and Monetary Union
Eltis, Walter,1933-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Europe since 1945
Europe--History--1945-
Thody, Philip Malcolm Waller,1928-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Crime in Europe
ew----- - Crime--Europe--Congresses - Crime prevention--Europe--Congresses - Criminology--Europe--Congresses
Institute for the Study and Treatment of Delinquency (Great Britain)
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Management in Eastern Europe
ee-----ec----- - Management--Europe, Eastern - Management--Europe, Central
Edwards, Vincent,1947-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Political institutions in Europe
Comparative government - ew----- - Europe, Western--Politics and government - Comparative politics - Western Europe
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Absolutism in central Europe
Europe, Central--Politics and government - ec----- - Despotism--Europe, Central
Peter H(Peter Hamish) Wilson
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Middle managers in Europe
Middle managers--Europe
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 5832

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.