×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • :Effectiveness of computer games to improve social skills of children with autism with high performance
Social skills - بازي هاي رايانه اي - كودكان درخودمانده با عملكرد بالا - مهارت هاي اجتماعي - Computer games - children with autism with high performance
عليرضا ‏اشكور كيايي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • :Effectiveness of computer games to improve social skills of children with autism with high performance
Social skills - بازي هاي رايانه اي - كودكان درخودمانده با عملكرد بالا - مهارت هاي اجتماعي - Computer games - children with autism with high performance
عليرضا ‏اشكور كيايي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مقايسه ي مهارت هاي اجتماعي كودكان با اختلال يادگيري غير كلامي و درخودمانده با عملكرد بالا
مهارت رواني اجتماعي - psychosocial skills - درخودماندگي با عملكرد بالا - ‭High functioning Autism‬ - اختلال يادگيري غير كلامي - non-verbal learning disorder
محمدرضا سعادتي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مقايسه ي مهارت هاي اجتماعي كودكان با اختلال يادگيري غير كلامي و درخودمانده با عملكرد بالا
مهارت رواني اجتماعي - psychosocial skills - درخودماندگي با عملكرد بالا - ‭High functioning Autism‬ - اختلال يادگيري غير كلامي - non-verbal learning disorder
محمدرضا سعادتي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • مقايسه ي مهارت هاي اجتماعي كودكان با اختلال يادگيري غير كلامي و درخودمانده با عملكرد بالا
مهارت رواني اجتماعي - درخودماندگي با عملكرد بالا - ‭High functioning Autism‬ - اختلال يادگيري غير كلامي - non-verbal learning disorder
محمد رضا سعادتي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • :The Effectiveness of Linguistic Game Training on Language Functions of high-performance autistic children
بازي‌هاي زبان‌شناختي - high performance dysfunctional spectrum - linguistic functions - linguistic games - كاركرد‌هاي زباني - اختلال طيف درخودمانده با عملكرد بالا
ابراهيم ‏خسروي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مقايسه مهارت‌هاي اجتماعي كودكان با اختلال يادگيري غيركلامي و درخودمانده با عملكرد بالا
اختلال يادگيري غير كلامي - مهارت رواني اجتماعي - درخودماندگي با عملكرد بالا - ‭High functioning Autism‬ - non-verbal learning disorder
محمد رضا سعادتي - محمدرضا سعادتي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي تاثير بازي‌درماني شناختي-رفتاري بر مهارت‌هاي ارتباطي كودكان درخودمانده ۷-۱۰ ساله با عملكرد بالا
بازي درماني - مهارتهاي ارتباطي - autistic cgilren - Play therapy - كودكان درخودمانده - communicational skill
ابوالفضل طيبي - ابوالفضل ‏طيبي‏ - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري برمهارت¬هاي ارتباطي كودكان درخودمانده 10-7 ساله با عملكرد بالا
: بازي درماني - مهارتهاي ارتباطي - كودكان درخودمانده
ابوالفضل طيبي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري برمهارت¬هاي ارتباطي كودكان درخودمانده 10-7 ساله با عملكرد بالا
: بازي درماني - مهارتهاي ارتباطي - كودكان درخودمانده
ابوالفضل طيبي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري برمهارت هاي ارتباطي كودكان درخودمانده 10-7 ساله با عملكرد بالا
بازي درماني - Play therapy - مهارتهاي ارتباطي - كودكان درخودمانده - communicational skill - autistic cgilren
ابوالفضل طيبي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا
فضايي، اختلال يادگيري غيركلامي - توانايي ديداري – فضايي - درخودمانده با عملكرد بالا
علي مرادي سروش
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا
توانايي ديداري – فضايي - درخودمانده با عملكرد بالا - اختلال يادگيري غيركلامي
علي مرادي سروش
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا
فضايي، اختلال يادگيري غيركلامي - توانايي ديداري – فضايي - درخودمانده با عملكرد بالا
علي مرادي سروش
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا
توانايي ديداري – فضايي - درخودمانده با عملكرد بالا - اختلال يادگيري غيركلامي
علي مرادي سروش - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • A parent,s guide to asperger syndrome and high-functioning autism: how to meet the challenges and help your child thrive, c2002
سندرم آسپرگر - اتيسم - والدين كودكان اتيسمي
جيمز مك پارتلند - جرالدين داوسون - سالي اوزوونوف - مجبوبه حاج نوروزي - پرويز شريفي درآمدي
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • راهنماي والدين كودكان آسپرگر و اتيسم با عملكرد بالا
سندرم آسپرگر - والدين کودکان اتيسمي
سالي‎۱۹۶۱-م اوزوونوف - گرالدين Dawson, Geraldine داوسون - جيمز Mcpartland, James مك پارتلند - پرويز‎۱۳۳۹-شريفي درآمدي - محبوبه‎۱۳۵۷-حاج نوروزي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • آموزش كودكان داراي اختلال طيف اوتيسم با سطح عملكرد بالا
Autism in children - Autistic children--Care - والدين كودكان درخودمانده - كودكان درخودمانده--پرستاري و مراقبت - Autistic children--Education--Standards - درخودماندگي كودكان - Autistic children--Education - كودكان درخود مانده--آموزش و پرورش - Parents of autistic children
لپج، پاملا، ‏‫۱۹۶۲-م.‏‬ - Pamela LePage - ‏‫سوزان ج.‏‬ كوري - Susan J. Courey - دانشگاه تبريز - University of Tabriz
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تاثير بازي بر مهارتهاي ارتباطي كودكان اتيسم با عملكرد بالا
مريم نصيري - الهه محمد اسماعيل - رقيه نصيري - غزال اميري
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • آموزش كودكان داراي اختلال طيف اوتيسم با سطح عملكرد بالا
Autistic children--Education - Autism in children - كودكان درخود مانده--آموزش و پرورش - Autistic children--Education--Standards - Autistic children--Care - درخودماندگي كودكان - كودكان درخودمانده--پرستاري و مراقبت - والدين كودكان درخودمانده - Parents of autistic children
لپج، پاملا، ‏‫۱۹۶۲-م.‏‬ - Pamela LePage - ‏‫سوزان ج.‏‬ كوري - Susan J. Courey - دانشگاه تبريز - University of Tabriz
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 57168

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.