×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • كنترل فعال غير خطي سازه هاي بتن مسلح با استفاده از محرك جرمي فعال
مهندسي زلزله و ديناميك سازه‌ها
جلال اكبري - مصطفي فتحي سپهوند
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • ارزيابي منحني شكنندگي لرزه اي قابهاي خمشي فولادي ويژه با نامنظمي جرمي درارتفاع
آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي سازه‌ها
اميرحسين فخيمي - كياچهر بهفرنيا
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • كنترل لرزه اي سازه يازده طبقه بتني تحت بارگذاري انفجاربا ملاحظه ي ميراگر جرمي تنظيم شده
محمد تاجي - مليحه شاه ولي - محمدرضا ميرزايي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • تحول كيهان شناختي چگالي جرمي گاز خنثي به كمك طيف كوازارها
عليرضا آقايي - رودني گيمارس - پاتريك پتيتجان
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • دزيمتري داخلي در تاسيسات هسته اي با استفاده از دستگاه اورانيوم آناليزر جرمي
سيروس محمدزاده - حسين راه نو - محمدعلي رفيعي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي تاثير سيستم هاي كنترل ميراگر جرمي تنظيم شده فعال (ATMID) روي ارتعاشات سازه هاي معمولي
علي مرتضائي - بهزاد محمدي الستي - مهدي عباسقلي پور
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • انتگراسيون سيستماتيك توام جرمي و حرارتي فرايندهاي شيميايي با تاكيد EISEN
شبكه جداسازي به كمك القاي انرژي - برنامه ريزي غيرخطي مخلوط - انتگرال گيري تركيبي جرمي-حرارتي
مهدي. شريف زاده - رشتچيان، داود، دكتر - پيشوايي، سيد محمود رضا، دكتر
دانشگاه شریف
 • بهبود وتوسعه برخي روش هاي پيوسته و ناپيوسته آماده سازي نمونه براي دستگاه اسپكترومتري جرمي
طيف نگار جرمي - تفكافت - دماي كوري - پالس دهنده ها
عليرضا. قاسم پور - ارشدي، محمدرضا، دكتر
دانشگاه شریف
 • Evaluation of the Performance of Passive TMDs in Damage Reduction of 2-D Concrete Structures
معيار خرابي پارك انگ - جرم ميراگر متوازن - تحليل غيرخطي - خرابي سازه اي
پويا ابطحي - فياض رحيم زاده رفويي
کتاب راهنما
انگليسي
دانشگاه شریف
 • Study of the Effects of Mass Fraction and Flow Velocity Fluctuations on Diffusion Flame
جريان پخشي - نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي - فركانس تحريك - نسبت جرمي - ساختار شعله
علي خصوصي - محمد فرشچي
کتاب راهنما
دانشگاه شریف
 • بررسي پارامترهاي مؤثر بر روي محل بهينه ميراگر جرمي در كنترل غيرفعال سازه هاي بلند
فريد آريامنش - سپيده رحيمي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • كنترل ارتعاشات پل تله زنگ به كمك ميراگر جرمي تنظي مشده
مهندسي سازه و زلزله
سيد مهدي زهرائي - علي اكبر آقاكوچك - محمدصادق معرفت - شروان عطايي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • حمل جرمي آهن و بالانس كردن آن در مدار دوم واحد 1 نيروگاه بوشهر
مهندسي هسته اي
كاظم كريميان
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • مدلسازي كنترلكننده فازي مقدار بازهاي در ميراگر جرمي فعال جهت كنترل لرزه اي سازهها
عمران
سيامك گل نرگسي - مصطفي قائمي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • درآمدي برارزيابي رفتار لرزه اي قابهاي فولادي داراي نامنظمي جرمي درارتفاع
عمران
محسن گرامي - علي اكبر دارستاني - مهرآسا جمشيدي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بهينه سازي چند هدفه پارامترهاي ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده چند گانه
حسين غلامي - محسن خطيبي نيا - سيده فاطمه لبافي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • Experimental Study of Mass Ratio and Carbon Nono Tube Size on Impact Toughness in Composite Polymers
ميكروسكوپ الكتروني روبشي - نانولوله هاي كربني - رزين هاي اپوكسي - نانوكامپوزيت - اثر اندازه - چقرمگي شكست - انرژي ضربه شارپي
فواد سلماني گيوي - علي حسيني كرد خيلي
کتاب راهنما
دانشگاه شریف
 • ارزيابي عملكرد سازه هاي داراي نامنظمي جرمي در ارتفاع با استفاده از تحليل استاتيكي غيرخطي
مهندسي عمران
ايرج عباسي مرادي - كوروش مهدي زاده - حسن حاجي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • Design, Manufacturing and Control of High Speed Spindle Resistant to Speed Fluctuations and Sudden Mass Unbalance
ياتاقان سرعت بالا - ديناميك روتور - محور - ارتعاش روتور - محور سرعت بالا
محمود رضا فروتن - محمد دورعلي
کتاب راهنما
دانشگاه شریف
 • بررسي اثرات نامنظمي جرمي در ارتفاع بر عملكرد لرزه اي سازه فولادي با مهاربندي Vمعكوس
مهندسي زلزله و بهسازي لرزه اي
علي ملكي - محمدرضا شكاري - حسن درخشان
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • تعداد رکورد ها : 488

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.