×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Peoples and international law
International law - Nationalities, Principle of - Self-determination, National - Nationalism
Summers, James,1974-author
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • EU international relations law
International relations - International economic relations - European Federation - European Union Countries - Foreign Relations - National security - Law and legislation
Panos. Koutrakos
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • International law
International law - Philosophy
Samantha 1973-Besson - John Tasioulas
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Universalizing international law
International Law.
C. G Weeramantry
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Handbook of international law
International Law.
Anthony Aust
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Terrorism and international law
International law - Terrorism
Rosalyn Higgins - Maurice Flory
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Handbook of international law
International law
Anthony. Aust - Anthony Aust
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Customary international humanitarian law
International committee of the red cross - Humanitarian law
Jean-Marie Henckaerts - Louise Doswald-Beck - Carolin Alvermann - International Committee of the Red Cross
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • International criminal law
Criminal law - Criminal jurisdiction - International crimes
Ilias Bantekas - Susan (Barrister) Nash
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • politics of international law
International law - International relations - Political aspects
Christian 1961-Reus-Smit
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • limits of international law
International law - Philosophy - Moral and ethical aspects
Jack L. Goldsmith - Jack L Goldsmith - Eric A Posner - Eric A. Posner
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • humanization of international law
International law - Human rights - Humanitarian law
Theodor 1930-Meron - Hague Academy of International Law
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • International law in antiquity
International law - History
David J Bederman
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • International labour law
kapakLabor laws and legislation, International
Nicolas. Valticos
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Law of international trade
Foreign trade regulation
J. C. T Chuah
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • International law and development
International law - International economic relations - Law and economic development
P. J. I. M. de 1932-Waart - Paul. Peters - Erik. Denters
کتاب شناسی
انگليسي
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • International criminal law deskbook
Criminal procedure (International law) - Criminal jurisdiction - International crimes
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • EU international relations law
International relations - International economic relations - European Federation - European Union Countries - National security - Law and legislation
Panos Koutrakos - European UNion coUNtries ; Foreign relations ; Law and Legislation ;
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Terrorism and international law
International Law. - Terrorism
Rosalyn Higgins - Maurice Flory
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • Terrorism and international law
International law - Terrorism
Maurice Flory - Rosalyn Higgins - Inc Ebrary
دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 37106

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.