×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهركرد [پيايند]
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فهرست مجلات كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران از بدو تأسيس تا سال ‎۱۳۵۷
نشريات ادواري - ايران-راهنماها - نشريات ادواري-راهنماها - دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، كتابخانه
آريايي پور، خديجه (شكوه)، -
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • فهرست مقالات مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد (‎۱۶ دوره)، شماره‌هاي (۱-‎۶۴)
فهرستها - دانشگاه فردوسي مشهد. دانشكده ادبيات و علوم انساني (مجله) - ادبيات--مقاله‌نامه
دانشگاه فردوسي مشهد. دانشكده ادبيات و علوم انساني - احمد طرزمني
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي
نسخه هاي خطي فارسي - فهرستها
محمود فاضل
کتاب
فارسي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • فهرست مقالات نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني، ‎۲۵ دوره (شماره‌هاي ۱۰۸-‎۱)
نشريات ادواري--مقاله‌نامه - دانشگاه تبريز. دانشكده ادبيات و علوم انساني (مجله)--فهرستها
دانشگاه تبريز. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي
نسخه‌هاي خطي--ايران--مشهد--فهرستها
تأليف محمود فاضل - فاضل، محمود، ۱۳۱۲-‎۱۳۸۹ - دانشگاه فردوسي. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مجموعه سخنرانيهاي عمومي دانشكده ادبيات و علوم انساني ‎۱۳۴۸ ـ ‎۱۳۴۷
مقاله‌هاي فارسي--قرن ۱۴
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فهرست مقالات مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد (‎۱۶ دوره)، شماره‌هاي (۱-‎۶۴)
فهرستها - دانشگاه فردوسي مشهد. دانشكده ادبيات و علوم انساني (مجله) - ادبيات--مقاله‌نامه
تهيه و تنظيم احمد طرزمني - دانشگاه فردوسي مشهد. دانشكده ادبيات و علوم انساني - احمد طرزمني
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي سازگاري زناشويي بين دانشجويان متاهل (دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي)
راه و رسم زندگي - دانشجويان - زناشويي--اختلاف - روانشناسي - زناشويي - متاهلان
نگارش تكتم شبرنگ استاد راهنما علي اصغر موسوي - تكتم شبرنگ - علي اصغر موسي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر مشاركت سياسي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
مشاركت سياسي--ايران - سرمايه اجتماعي--ايران - نمونه‌پژوهي
پژوهشگر: فاطمه رفيعي بهابادي استاد راهنما: علي حائري‌زاده - علي حائري‌زاده - فاطمه رفيعي بهابادي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي منزلت مشاغل در بين دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني
مشاغل - ارزشيابي
تهيه‌كننده: آمنه غلامي جامي استاد راهنما: علي حائري‌زاده - علي حائري‌زاده - آمنه غلامي جامي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اعتماد بين شخصي درون خانواده دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
نمونه‌پژوهي - دانشگاه فردوسي مشهد. دانشكده ادبيات و علوم انساني--دانشجويان - دانشجويان--ايران--مشهد - دانشجويان--ايران--مشهد--روابط خانوادگي - اعتماد
نگارش: حوريه نيك‌پي استاد راهنما: علي يوسفي - علي يوسفي - حوريه نيك‌پي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي جامعه‌شناسانه مصرف سيگار در بين دانشجويان پسر دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
جنبه‌هاي اجتماعي - سيگار كشيدن
گردآورنده: حامد اكبري استاد راهنما: اورعي - حامد اكبري - صديق اورعي: غلامرضا
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي معيارهاي ازدواج در بين دانشجويان دختر دانشكده ادبيات و علوم انساني
همسرگزيني
تهيه‌كننده: نرگس خانوردي استاد راهنما: علي حائري‌زاده - علي حائري‌زاده - نرگس خانوردي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • سنجش نگرش دانشجويان سپر نسبت به ازدواج در دانشكده ادبيات و علوم انساني
ازدواج--ايران - دانشجويان--ايران--راه و رسم زندگي - زناشويي - جنبه‌هاي جامعه‌شناختي - جنبه‌هاي اجتماعي
نگارش: رويا غالب برآبادي استاد راهنما: هما زنجاني‌زاده - زنجاني‌زاده اعزازي، هما، ‎۱۳۲۱- - رويا غالب برآبادي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي و مشكلات دانشجويان رشته جغرافيا دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي
نمونه‌پژوهي - دانشجويان--ايران--مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد - دانشجويان--ايران--نگرشها
نگارش: عزت پورشهسوار به راهنمائي استاد: سيروس سهامي - سهامي، سيروس، ‎۱۳۱۴- - عزت پورشهسوار
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي دلايل قانون‌گريزي مورد: دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ورودي‌هاي ‎۷۷
دانشجويان--ايران--مشهد - نمونه‌پژوهي - قانونگرايي
تهيه و تدوين: مصطفي خباز سرابي استاد راهنما: منوچهر عسگري - عسگري، منوچهر، ‎۱۳۱۶- - مصطفي خباز سرابي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
ادبيات
دانشگاه امام صادق
 • فهرست پايان‌نامه‌هاي فارغ‌التحصيلان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
پايان‌نامه‌ها--فهرستها
تهيه و تنظيم صديقه شهرياري راد ؛زيرنظر غلامحسين جاويد كبيري - دانشگاه فردوسي مشهد. كتابخانه مركزي و مركز اسناد - جاويد كبيري، غلامحسين، ‎۱۳۲۳- - صديقه شهرياري
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تعداد رکورد ها : 134814

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.