×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • William Wordsworth in Context
LiteratureHumanities amp; Social Science::Literature
catalog
دانشگاه امام صادق
 • William Tyndale
ChristianitykapakScriptures - kapakReformation--England--Biography - kapakTyndale, William,-1536 - e-uk-en
David. Daniell
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • William Woodward, American impressionist
kapakWoodward, William,1859-1939 - kapakImpressionism (Art)--Louisiana--New Orleans - kapakPainting--Louisiana--New Orleans - n-us-la
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • William Penn
Pennsylvania--History--Colonial period, ca. 1600-1775 - Great Britain--Politics and government--1660-1688 - n-us-pae-uk--- - Penn, William,1644-1718 - Quakers--Pennsylvania--Biography - Pioneers--Pennsylvania--Biography
Murphy, Andrew R.,1967-, author.http://id.loc.gov/authorities/names/n00099252
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • companion to James Madison and James Monroe
Presidents -- United States -- Biography - Madison, James,1751-1836 - Monroe, James,1758-1831 - United States--Politics and government--1783-1865
Ohio Library and Information Network - Wiley Online Library (Online service)
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • A Companion to James Madison and James Monroe
HISTORYPOLITICAL SCIENCEHumanities amp; Social Science::HISTORYHumanities amp; Social Science::POLIT
catalog
دانشگاه امام صادق
 • Works 2007
Law--United States
Wilson, James,1742-1798
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Friendship and benefaction in James
Patron and client--Religious aspects--Christianity - Friendship--Religious aspects--Christianity - Sociology, Biblical - BibleJames--Socio-rhetorical criticism - Christian sociology--History--Early church, ca. 30-600
Alicia J. Batten
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Works Selections 2006
United States--Politics and government--1775-1783 - Madison, James,1751-1836 - United States--Politics and government--1783-1865
Madison, James,1751-1836
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • economics of James Steuart
Steuart, James,Sir,1712-1780--Congresses - e-uk-st - Economists--Scotland--Congresses
France) International Conference on Sir James Steuart(1st :1995 :Vizille
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Poverty and wealth in James
Wealth--Biblical teaching - BibleJames--Criticism, interpretation, etc - Poor--Biblical teaching
Pedrito U Maynard-Reid
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Henry James and queer modernity
Hemingway, Ernest,1899-1961--Criticism and interpretation - James, Henry,1843-1916--Influence - Stein, Gertrude,1874-1946--Criticism and interpretation - Homosexuality and literature--United States--History--19th century - Male homosexuality in literature - Homosexuality and literature--United States--History--20th century - Cather, Willa,1873-1947--Criticism and interpretation - James, Henry,1843-1916--Criticism and interpretation
Eric L Haralson
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • Walkabout [by] James Vance Marshall
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Liv, (par) James Pinckney Miller
Lames Pinckney Miller - Jacqueline Derimay
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫‬‭‭‎James Joyce: a documentary Volume‬
جويس‌ - Joyce - -- قرن ۲۰م - جيمز - -- سرگذشتنامه - James - نويسندگان ايرلندي
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • James Joyce, the Comp heritage
Joyce, James. 1882-1941
Robert H Deming
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Capital punishmant. Editors James A
Capital punishment
James A Mceafferty
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • James Joyce
Ireland-In literature - Joyce, James,-1882-1941-Criticism and interpretation
Levin, Harry,1912-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‎James Joyce's Ulysses: a casebook‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • The way of saint james
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • تعداد رکورد ها : 1511

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.