×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • نامه سيد گلاب طباطبايي [به مجلس در شكايت از كربلائي ابراهيم حميدي و گروهبان ژاندارم عزيزاله حقوقي كه با گزارش واهي او را متهم به قتل و زنداني نموده اند]
آذربايجان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫ بي امضاء از بم، شكايت از [شرارت و تعديات] حسين خان نظامي و عزيزاله خان اكبر راجع به كشتن دو فرزندش و سرقت اثاثيه [خانه اش و تقاضاي دادخواهي و رفع ظلم افراد مزبور]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله زعفرانلو از شيروان به مجلس در شكايت از عمليات اسعدي وكيل دادگستري قوچان راجع به مداخله در امر ازدواج او، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به وزارت دادگستري جهت رسيدگي، پاسخ رسيده از وزارت دادگستري در اين خصوص
خراسان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عباسقلي صمصامي و فرخنده از مراغه در شكايت از ضبط املاك عزيزاله (صمصام لشگر) و موضوع اتهام او و تقاضاي رسيدگي، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به نخست‌وزير احمد قوام جهت رسيدگي
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف ضرغام ارياني و عزيزاله اروئي از شيراز به مجلس شوراي ملي در شكايت از شرارت و بد رفتاري مظفر ارياني و تصرف املاك آنان، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به وزارت كشور جهت رسيدگي
فارس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه يحيي، كاظم و يعقوب غفاري از اهالي كن و سولقان از تهران به رئيس مجلس آقاي اسفندياري در شكايت از تجاوزات عزيزاله و همراهانش، نامه مجلس به وزارت كشور جهت رسيدگي
تهران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف عزيزاله زماني به آقاي اسفندياري رئيس مجلس در شكايت از مامور خريد گندم و رئيس ژاندارمري، ارسال نامه از طرف مجلس به وزارت خواربار و وزارت كشور جهت رسيدگي
اصفهان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫ بانو بتول ابراهيمي راجع به پروانه دكان خبازي شوهرش شاطر عزيزاله ابراهيمي [ و شكايت از اينكه سهميه آرد وي را] قطع نموده و دكان او را به ديگري واگذار نموده اند‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه حاج عزيزاله كريمي به مجلس شوراي ملي راجع به توليت موقوفات حاج اسماعيل طهراني ارسال نامه از طرف مجلس به وزارت فرهنگ جهت رسيدگي و پاسخ رسيده وزارت فرهنگ به مجلس
وزارت فرهنگ
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله زرين رئيس دفتر اداره كشاورزي استان هفتم از شيراز به مجلس شوراي ملي راجع به سوابق خدمت و ترميم حقوق خود، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به وزارت كشاورزي جهت رسيدگي، پاسخ وزارت كشاورزي مبني بر رسيدگي
فارس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عباسقلي صمصامي و فرخنده از مراغه در شكايت از ضبط املاك عزيزاله (صمصام لشگر) و موضوع اتهام او و تقاضاي رسيدگي، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به نخست‌وزير احمد قوام جهت رسيدگي
آذربايجان شرقي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله زرين رئيس دفتر اداره كشاورزي استان هفتم از شيراز به مجلس شوراي ملي راجع به سوابق خدمت و ترميم حقوق خود، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به وزارت كشاورزي جهت رسيدگي، پاسخ وزارت كشاورزي مبني بر رسيدگي
فارس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف ضرغام ارياني و عزيزاله اروئي از شيراز به مجلس شوراي ملي در شكايت از شرارت و بد رفتاري مظفر ارياني و تصرف املاك آنان، نامه رئيس مجلس آقاي اسفندياري به وزارت كشور جهت رسيدگي
فارس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تلگراف عزيزاله زماني به آقاي اسفندياري رئيس مجلس در شكايت از مامور خريد گندم و رئيس ژاندارمري، ارسال نامه از طرف مجلس به وزارت خواربار و وزارت كشور جهت رسيدگي
اصفهان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه حاج عزيزاله كريمي به مجلس شوراي ملي راجع به توليت موقوفات حاج اسماعيل طهراني ارسال نامه از طرف مجلس به وزارت فرهنگ جهت رسيدگي و پاسخ رسيده وزارت فرهنگ به مجلس
وزارت فرهنگ
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه عزيزاله ابراهيمي به آقاي اسفندياري رئيس مجلس راجع به بازداشت پدرش در دادسراي اراك و درخواست رسيدگي، ارسال نامه از طرف مجلس به وزارت دادگستري جهت رسيدگي و پاسخ رسيده وزارت دادگستري
اراك
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • عزيزاله قوامي از تهران در شكايت از اداره ثبت اسناد و املاك در خصوص اينكه بدون رعايت مقررات بر عليه او اجرائيه صادر نموده است، نامه مجلس به وزارت دادگستري جهت رسيدگي
وزارت كشور
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محمدعلي صالحي و يكباره ديگر از اهالي [قريه ششده] فساء شكايت از [تعديات و تجاوزارت ملكي] عزيزاله ناموري و چند نفر ديگر [كه با ساختن اسناد جعلي در صددند املاك رعايا را تصاحب نمايند]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مشروطه بي‌نقاب: درآمدي بر انقلاب مشروطه-سياحت نامه درويش غريب-خاطرات عزيزاله خان ميار؛ گزيده اسنادي از مركز اسناد ملي ايران مربوط به حزب توده و حزب جنگل كلارستان
مازندران-تاريخ-قرن 13 ق.-14-جنبش ها و قيامها-اسناد و مدارك - حزب توده ايران - اسناد و مدارك - ايران-تاريخ-انقلاب مشروطه، 1324-1327 ق.-مازندران - ميار، عزيزالله، -1336-خاطرات
علي اصغر يوسفي نيا
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • نامه سيد عزيزاله طباطبايي شهاب نظام از شاهرود به رئيس مجلس شوراي ملي [ميرزا حسين خان پيرنيا(موتمن‌الملك)] در خصوص دعاوي بين شكراله ميرزا و ضياءالسلطان . نامه مجلس به وزارت عدليه جهت رسيدگي
شاهرود
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 301

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.