×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • The concise Cambridge history of English literature
English literature--Hist crit - English literature -- Hist amp; crit.
Cambridge history of English literature - George Sampson
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The College survey of English literature . .
English literature-Hist. Crit - English literature (Selections :Extracts ,etc .) - English literature - Hist. amp; Crit
Fred Benjamin Millett - Bartlett Jean Whiting
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • A survey of English literature(1)
English literature -- History and Criticism
Sazman-e Motale eh va Tadvin-e kotob-e olum-e Ensani-e Daneshgah-ha (SAMT) - Amrollah Abjadian
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The Oxford companion to English literature
English literature -- Dictionaries
Margaret Drabble
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • A short history of English literature
English literature--Hist crit - English literature -- Hist amp; crit.
George Edward Bateman Saintsbury
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The concise cambridge history of English literature
English literature--Hist crit - English literature -- Hist amp; crit.
The Cambridge history og English literature - George Sampson
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The Oxford cpmpanion to English literature
American literature - Dictionaries, indexes, etc. - English literature - Bio - bibl - American literature - Bio - Bibl - English literature - Dictionaries, indexex etc.
Sir Paul Harvey
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The concise Cambridge history of English literature
English literature--Hist crit - English literature -- Hist amp; crit.
The cambridge history of English literature - George Sampson
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • A short history of English literature
English literature--Hist crit - English literature -- Hist amp; crit.
George Edward Bateman Saintbury
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Chambers`s cyclopaedia of English literature
American literature - Dictionaries, indexes, etc. - English literature - Dictionaries, indexex etc.
David patrick - Robert Chambers
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • History of English literature from 1579
English literature -- History and Criticism
Alfred John Wyatt
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Annals of English Literature 1475-1950
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;A> Critical history of English literature
English literature-History and criticism
Daiches, David, 1912-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;The> Oxford companion to English literature
English literature - Dictionaries - English literature-Bio-bibliography - American literature-Bio-bibliography - American literature-Dictionaries
Harvey, Paul, 1869-1948, ed
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • > short history of English literature
English poetry, 20th century-Periodicals - English poetry, 20th century-History and criticism-Periodicals - English literature-History and criticism
Evans, B. Ifor(Benjamin Ifor),1899-
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;A> History of English literature
English literature-History and criticism
Craig, Hardin, 1875-1968, ed
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • The norton anthology of English literature
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • An introductory guide to English literature
Marin Stephen
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • تعداد رکورد ها : 21458

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.