×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • رعاياي قصبه بيد گل [كاشان] شكايت از [عمليات غير قانوني] كد خدا ارباب فرج الله [پارسا مباشر سابق اشرار كاشان] راجع به امور نام وظيفه [و گرفتن رشوه]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • گزارشهاي جغرافيايي: نمونه هايي از خاكهاي لوت زنگي احمد/ نگارش پرويز كردواني؛ شبكه آبهاي روان دشت لوت/ نگارش فرج الله محمودي
كوير‌ها--ايران - Deserts--Iran
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نادر قلي سر محل كرندي شكايت از فرج الله خان [كرندي] نسبت به تصرف ملك [مورثي وي كه از احتشام الممالك عليمه ادخان كرندي به او رسيده بود]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فرج الله شادكام [بزاز سبزواري] شكايت از توقيف سه عدل قماش روس و ژاپوني خود [به عنوان قاچاق و تقاضاي رسيدگي]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫فرج الله مستوفي [در شكايت از اسكندرنام مبني بر اغفال همسر نامبرده و ربودن وي و در تقاضاي دستگيري و مجازات وي]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه فرج الله كوزه ساز [به مجلس در شكايت از ريئس اداره بيمه اجتماعي شهرستان گرگان نسبت به عدم رسيدگي به شكايت خود]
گرگان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فرج الله [ثابت شاكري] نامه رسان پست [سرخس] شكايت از زنداني شدن او و محكوم و پرداخت ۵۸۳۰ ريال غرامت براي مفقود شدن پاكت بيمه
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فرج الله چاردولي شيشه داتي [مبني بر اينكه در زمان آمدن شاه مبلغي را تقديم داشته و تقاضاي رسيدگي و احقاق حق دارد]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فرج الله پيچرانلو در شكايت از متصديان املاك [مبني بر تصرف املاك او به عنوان اختصاص شاه پس از آزادي از زندان واقع در قره لوجلي]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫بي امضاء شكايت از آقاي فرج الله خان آصف [مبني بر تصرف مقداري از باغ عيالش فردوس كه در مجاورات باغ مشاراليه مي باشد]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مشروحه ميرزا فرج الله اعتماد دفتر مستوفي گروس به مجلس درباره شكايت از مشيرالسلطان به دليل مطالبه من غير حق مبلغي وجه از او
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فرج الله امين حاجي باشي [و غلامرضا امين حاج باشي] در شكايت از طرز رفتار [ماموران اداره اقتصادي و تبعيض بين آنها و مالكين در تخفيف مازاد گندم]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫ فرج الله خزايي [ از قريه خلج رود نهاوند]، شكايت از شاهزاده حمزه ميرزا [ گروسي مبني بر كشتن پدر وي و تقاضاي قصاص شاهزاده مزبور]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫ فرج الله محتشم هزارخواني [ كارمند سابق وزارت پست و تلگراف در شكايت از بازنشستگي پيش از موعد وي و درخواست ارجاع شغل پيشين]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • رجبعلي شيرواني شكايت از فرج الله خان در تصرف قطعه زمين وي كه از آقاي ابراهيم خان مظفر السلطنه خريده بود
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فرج الله خلخالي شكايت از تجاوزات حاج احمد و ضرغام مباشر مشاراليه [و وارد آوردن خسارات به املاك و به وحشت انداختن اهالي]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫فرج الله قليجائي شكايت از [علي افتخار عضو استيناف اصفهان در خصوص] طرز جريان محاكم عدليه اصفهان [كه عليه مشاراليه رأي داده است]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫ فرج الله كاويان پور و نبي كاويان پور [ از سوادكوه] شكايت از آزادي علي توكل [ سارق معروف و تجديد غارتگري مشاراليه به انضمام يك نامه در اين خصوص]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • [فرج الله] محتشم [هزار خواني، كارمند بازنشسته وزارت پست و تلگراف و تلفن، شكايت از وزارت مذكور مبني بر عدم پرداخت ترفيع و حقوق وي]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫ رعاياي بندپي بابل شكايت از [ تحريكات و مداخله غيرقانوني] فرج الله عمران پور [ در ملك استيجاري آن ها به نام شحنه پشته]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 30038

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.