×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • انقلاب مشروطه ايران به روايت اسناد وزارت امور خارجه انگليس (كتابهاي آبي)
انگلستان. وزارت امور خارجه-اسناد و مدارك - ايران-تاريخ-انقلاب مشروطه-۱۳۲۴-۱۳۲۷ق.-اسناد و مدارك
رضازاده‌ملك، رحيم، گردآورنده
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وزارت امور خارجه-راجع به تشكيل گروه پارلماني ايران و انگليس
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وزارت امور خارجه-راجع به دعوت آقاي رفيق كورالتان رئيس مجلس كبير تركيه به ايران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وزارت امور خارجه-راجع به تشكيل گروه پارلماني فرانسه و ايران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وزارت امور خارجه-راجع به تشكيل گروه پارلماني ايران و هلند
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • دستور العمل داخلي اداره تفتيش تذكره وزارت امور خارجه دولت عليه ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وزارت امور خارجه-لايحه قانوني عهدنامه عودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و كشور اسپاني
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وزارت امور خارجه، راجع به دعوت نماينده پارلماني ايران در كنفرانس تجارت بين المللي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ ديپلماسي ايران
ايران-تاريخ-قاجاريان، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق.-اسناد و مدارك - فرانسه-روابط خارجي-قرن ۱۸-ايران - ايران-روابط خارجي-قرن۱۳ ق.-فرانسه
بياني، خانبابا، ۱۲۸۸-۱۳۷۵
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نقش كارگزاريهاي داخلي وزارت امور خارجه در روابط ايران و بريتانيا (۱۹۲۸-۱۸۹۰/ ۱۳۴۶-۱۳۰۸ق)
انگلستان-روابط خارجي-ايران-اسناد و مدارك - سازمانهاي دولتي محلي-ايران - ايران-روابط خارجي-انگلستان-اسناد و مدارك - ايران. وزارت امور خارجه-اسناد و مدارك
ايران. وزارت امور خارجه. مركز چاپ و انتشارات - ايران. وزارت امور خارجه. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي - مرتضي نورائي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • وزارت امور خارجه-تقاضاي سه نسخه از قانون اساسي ايران براي سفارت عراق
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نقش كارگزاريهاي داخلي وزارت امور خارجه در روابط ايران و بريتانيا (۱۹۲۸-۱۸۹۰/ ۱۳۴۶-۱۳۰۸ق)
انگلستان-روابط خارجي-ايران-اسناد و مدارك - سازمانهاي دولتي محلي-ايران - ايران-روابط خارجي-انگلستان-اسناد و مدارك - ايران. وزارت امور خارجه-اسناد و مدارك
ايران. وزارت امور خارجه. مركز چاپ و انتشارات - ايران. وزارت امور خارجه. مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي - مرتضي نورائي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • كتاب نارنجي (گزارش‌هاي سياسي وزارت امور خارجه روسيه تزاري درباره انقلاب مشروطه ايران)
ايران--روابط خارجي--روسيه - روسيه--روابط خارجي--ايران - ايران--تاريخ--انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴-۱۳۲۷ق.--اسناد و مدارك
روسيه. وزارت امور خارجه - احمد بشيري
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • متن كامل خاطرات محمود فروغي كفيل وزارت امور خارجه و سفير ايران در آمريكا
ايران-تاريخ-پهلوي، ۱۳۲۰-۱۳۵۷ - فروغي‌، محمدعلي‌، ‏‫۱۲۵۴-‏ ۱۳۲۱.‬ - فروغي، محمد علي، ۱۲۵۴-۱۳۲۱-خاطرات
فروغي‌، محمود‏‫، ۱۲۹۴-‏۱۳۷۰.
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، مستخرجه از روي اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان
ايران--تاريخ--انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴-۱۳۲۷ق - اسناد و مدارك
حسن معاصر
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • كتاب آبي، گزارش محرمانهء وزارت امور خارجه انگليس دربارهء انقلاب مشروطه ايران
ايران - تاريخ--انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴-‎۱۳۲۷ ق - تاريخ--قاجاريان، ۱۳۲۴-‎۱۳۳۲ ق.--اسناد و مدارك - روابط خارجي--بريتانيا، ۱۹۰۶-‎۱۹۱۳ م - روابط خارجي--ايران، ۱۹۰۶-‎۱۹۱۳ م - بريتانيا
سردار اسعد بختياري، عليقلي بن حسينقلي، ۱۲۷۴-‎۱۳۳۶ ق - بريتانيا. وزارت امور خارجه.
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • اسناد؛ ‎۴۹
ايران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي. اداره انتشار اسناد.
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • [پرداخت مبلغ ۷۶۵۰۰۰ ريال به وزارت امور خارجه بابت تعميرات سفارت شاهنشاهي ايران در آنكارا]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نقش وزارت امور خارجه ايران در اجراي سياست طي دهه انقلاب
عباس امين صارمي - دانشكده علوم سياسي و امور حزبي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • انقلاب مشروطه ايران به روايت اسناد وزارت امور خارجه انگليس ( كتابهاي آبي )
ايران - انگلستان - روابط خارجي--انگلستان، ۱۹۰۶-‎۱۹۱۳ م - تاريخ--انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴-‎۱۳۲۷ ق.--اسناد و مدارك - تاريخ--قاجاريان، ۱۳۲۴-‎۱۳۳۲ ق.--اسناد و مدارك - روابط خارجي--ايران، ۱۹۰۶-‎۱۹۱۳ م
انگلستان. وزارت امور خارجه.
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 202355

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.