×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • بازرگانان در داد و ستد با بانك شاهي و رژي تنباكو (بر پايه آرشيو امين الضرب)
قرارداد رژي، ‎۱۸۹۰م
هما ناطق - ناطق، هما، ‎۱۳۱۲-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:اداره روابط عمومي، شماره :۲۰
خليج فارس - اسناد و مدارك
از جهانگير قائم‌مقامي - قائم مقامي، جهانگير، ۱۲۹۷-‎۱۳۶۰.
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فرهنگ هفت زبانه حفاظت و نگهداري و آرشيو انگليسي، اسپانيايي، آلماني، ايتاليايي، فرانسوي، روسي، فارسي
واژه‌نامه‌هاي چندزبانه - آرشيو--واژه‌نامه‌ها--چند زبانه - آرشيو-نگهداري و مرمت
مهرداد‎۱۳۲۶-نيكنام - ميترا‎۱۳۵۰-صميعي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • گزيده عكس‌هاي تاريخي دوره قاجار موجود در آرشيو اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه
عكسها - ايران--تاريخ--قاجاريان، ۱۱۹۳-‎۱۳۴۴ق
نسرين ترابي؛ زير نظر مرتضي دامن‌پاك جامي؛ با مقدمه داريوش رحمانيان؛ ويراستار: مريم حجاري؛ [براي] اداره مطالعات اسناد وزارت امور خارجه گروه اجرايي و پژوهشي طرح: كاظم شريف‌كاظمي - دامن‌پاك جامي، مرتضي، ‎۱۳۴۲- - ايران. وزارت امورخارجه. مركز آموزش و پژوهش‌هاي بين‌المللي. اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي - شريف كاظمي، كاظم، ‎۱۳۵۵- - ترابي، نسرين، ‎۱۳۴۱-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • روشي نوين براي مبادله و آرشيو تصاوير مبتني بر رايانش ابري براي كاربرد تروما
اشكان كشاورزي - رضا آقايي زاده ظروفي - احمد خونساري
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • فهرستگان جهاني دست‌نويسهاي اسلامي. مجموعه‌ي فهرستهاي دست‌نويس‌هاي اسلامي؛ ج. ‎۳. به سرپرستي احمدرضا رحيمي ريسه
نسخه‌هاي خطي فارسي--اتريش--وين--فهرستها - ارشيو دولتي اتريش--فهرستها - كتابخانه ملي اتريش--فهرستها
ايرج افشار - افشار، ايرج، ۱۳۰۴-‎۱۳۸۹ - كتابخانه‌ي ملي اتريش - فرهنگستان علوم اتريش Osterreichische akademie der wissenschaften
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • اسناد تازه‌ياب از تاريخ مراغه [كتاب]
مراغه--تاريخ--قرن ‏‫۱۴--اسناد و مدارك - مراغه--تاريخ--اسناد و مدارك - Maragheh (Iran)--History--20th century--Sources - Maragheh (Iran)--History--Sources
جلال‌ شكوهي‌، جلال‌، ‏‫۱۳۲۹-‏ - بيگ باباپور، يوسف، ۱۳۵۷- - Yousef beigbabapour - بنياد فرهنگي شكوهي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • فرهنگ هفت زبانه حفاظت و نگهداري و آرشيو: انگليسي، اسپانيايي، آلماني، ايتاليايي، فرانسوي، روسي، فارسي
ارشيو--نگهداري و مرمت--واژه‌نامه‌ها--چند زبانه - ارشيو--واژه‌نامه‌ها--چند زبانه
ميترا صميعي ترجمه و تاليف مهرداد نيكنام - نيكنام، مهرداد، ‎۱۳۲۶- - صميعي، ميترا، ‎۱۳۵۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • فهرست نسخه‌هاي خطي فارسي كتابخانه‌هاي عمومي و آرشيو پتيالا (پنجاب، هند)
نسخه‌هاي خطي فارسي--هند--پنجاب--فهرستها
تحرير وتنظيم: احمد منزوي؛ با دستياري مليحه معلم - منزوي، احمد، ‎۱۳۰۳- - مليحه معلم - كتابخانه عمومي و آرشيو پتيالا. پنجاب
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • طراحي نرم افزار نمايش تصاوير ديجيتال و سيستم آرشيو تصاوير پزشكي
بهمن تحيري - حميد سلطانيان زاده - رضا آقايي زاده ظروفي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي و مطالعه تطبيقي سه نمونه از سفال منقوش زير لعابي آرشيو موزه چهلستون
زهرا حيدري - احمد صالحي كاخكي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • تحليل و بازشناسي مستمر آرشيو الكترونيكي اسناد فني در مديريت توليد نيروگاههاي برق كشور
مديريت
عليرضا تيموري - محسن كامراني
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • ديدار آيت الله واعظ طبسي از آرشيو مطبوعات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي ‎۱۳۶۵ ه‎۰ش
علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - ديدارکنندگان - کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضوي - واعظ طبسي، عباس - آرشيو مطبوعات
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديدار آيت الله واعظ طبسي از آرشيو مطبوعات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي ‎۱۳۶۵ه‎۰ش
علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - ديدارکنندگان - کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضوي - واعظ طبسي، عباس - آرشيو مطبوعات
تصوير
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديدار آيت الله واعظ طبسي از آرشيو مطبوعات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي ‎۱۳۶۵ ه.ش
علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - کتابخانه مرکزي ومرکزاسنادآستان قدس رضوي - ديدارکنندگان - واعط طبسي، عباس - آرشيو مطبوعات
تصوير
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ديدار آيت الله واعظ طبسي از آرشيو مطبوعات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي ‎۱۳۶۵ه.ش
علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳ - ‎۲۰۳ق. - کتابخانه مرکزي ومرکزاسنادآستان قدس رضوي - ديدارکنندگان - واعط طبسي، عباس - آرشيو مطبوعات
تصوير
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • آفت‌ها و آسيب‌هاي مواد كتابخانه و آرشيو( رشته كتابداري واطلاع رساني)
مواد كتابخانه‌اي--نگهداري و مرمت--آموزش برنامه‌اي - كتاب--نگهداري و مرمت--آموزش برنامه‌اي - مواد آرشيوي--نگهداري و مرمت--آموزش برنامه‌اي
نيكنام‌، مهرداد، ‏‫۱۳۲۶-‏‬ - دانشگاه پيام نور
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فهرست نسخه هاي خطي فارسي آرشيو ملي پاكستان، اسلام آباد (گنجينه مفتي فضل عظيم بهيروي)
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • آرشيو فيلمتك اداره مخطوطات كتابخانه مركزي و مركز اسناد آستان قدس رضوي
حميد لطفي علي اصغر ناصري - علي اصغر ناصري
مقاله
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • دفاتر قسامي (ارثيه-ماترك) در امپراطوري عثماني [كتاب]
تركيه--تاريخ--‏‫ امپراتوري عثماني، ۱۲۸۸-‏۱۹۱۸م.‬--اسناد و مدارك - Istanbul (Turkey)‪--History--Sources - Turkey--History--Ottoman Empire, 1288-1918--Sources - قسامي-تركيه-تاريخ - Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Turkey) - ‏‫آرشيو عثماني نخست وزيري (تركيه)‬ - استانبول (تركيه)--تاريخ--اسناد و مدارك
حسيني‌ اشكوري‌، سيدصادق‌، ‏‫۱۳۵۱-‏ - مجمع ذخائر اسلامي
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 246

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.