×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • snow falling on cedars by David Guterson
; general editors Andy Hopkins and Jocelyn Potter
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • War memoirs of David Lloyd George
European war, 1914-1918.
Lloyd, George David Lloyd George, lst earl
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Charles Dickens’s David Copperfield : a sourcebook
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • The story of the prophet David
 • ‎The story of the prophet David‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • The personal history of David Copperfield
Charles Dickens
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • lt;The> Journals of David E. Lilienthal
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • lt;The> Journal of David E. Lilienthal
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • The Personal History of David Copperfield
William illus Rainey - Charles Dickens
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Studies in memory of David Talbto Rice
Art -- Addresses, essays. lectures - Rice, David Talbot, 1903-1972
George David Smith henderson - Giles Robertson
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • David Hume sa vie son oeuvre
A. Cresson
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • David Snedden and education for social efficiency
Snedden, David Samuel, 1868-1951
Walter H Drost
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Plato, b David G. Ritchie... Edinburgh
Plato
David George Ritchie
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The forgotten hume (Le Bon David)
Hume, David, 1711 - 1776
Ernest C Mossner
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Newton Abbot, Eng., David and Charles
Airships -- Yearbooks - Aeronautics -- Yearbooks
Jane`s all the worll`s aircraft - Frederick Thomas Jane
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • > Cambridge companion to David Mamet
Mamet, David Criticism and interpretation
C. W. E. Bigsby
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 743

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.