×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • شكايت ابراهيم سليمي به مجلس شوراي ملي مبني بر اينكه ولي الله نجمي مرضيه خواهر او را در ساروق كشته اما تا كنون دستگير نشده است و نامه مجلس به وزارت كشور و جوابيه آن
اراك
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫مرضيه حبيب [اهل و ساكن خراسان كه براي معالجه دخترش مدت ۷ سال در تهران بوده تقاضاي هزينه سفر براي عزيمت خود و فرزندش به خراسان را نموده است]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • 1329 ـ وفات مرحومه مغفوره مبروره فخر التاج خانم صبيّه مرضيه حاجي ميرزا نصرالله خان طباطبائي ناصر السلطنه در سن يازده سالگي برحمت ايزدي پيوست
سنگ نوشته
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • ‏‫بانو مرضيه ميرمهدي [راجع به عدم توانايي پرداخت مال الاجاره با توجه به كثرت عائله اش و تقاضاي واگذاري زمينهاي اطراف تهران به وي بصورت قطي به انضمام نامه اي از نرگس فولادوند در همين خصوص]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • عبدالله خاتمي [از ساري در شكايت از تصرفات عدواني يحيي حجازي نسبت به محصول ملك دخترش مرضيه و تهديد ضرب و شتم رئيس دادگاه ساري (پرويز ارعي) نسبت به وي و عدم رسيدگي به درخواست او]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • حاج محدجعفر فروزاني [از ساري در شكايت از اقدامات ثبتب عبدالرحيم روحاني جواد مجتهدزاده و مرضيه عرب با يكديگر ملك موروثي وي را بنام شخص ديگري ثبت نموده اند]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه علويه سيده مرضيه اهل اراك مقيم تهران به رياست مجلس شوراي ملي مبني براينكه دخترش مدتي بيمار است و قادر به حركت نمي باشد و تمام هستي و دارائي خود را صرف او نموده و ديگر وسيله‌اي براي مداوا و معالجه او ندارد تقاضاي معرفي و توصيه پذيرش دخترش در يكي از بيمارستانهاي دولتي جهت معالجه
وزارت كشاورزي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه‌هاي نصرت‌الله شاه محمد اردبيلي، سيده مرضيه موسوي و سيد عباس (مستخدم مجلس) به رئيس مجلس راجع به وضع اقتصادي و معيشتي خود و درخواست كمك / نامه رئيس مجلس شوراي ملي به كارپردازي مجلس در خصوص پرداخت سه‌هزار ريال به عباس متيني (كارمند دبيرخانه) از محل جرايم
داخلي مجلس شوراي ملي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • بسراي جاوداني مرحومه مغفوره مبروره طوبي آشيان منشأ خيرات و منبع حساب حاجيه ماه رخسار خانم محترم الملوك قاجار امير نظامي صبيه مرضيه حضرت اشرف مرحوم محمد رحيمخان امير نظام طاب ثراهما به تاريخ ليله هفتم ذيحجه 1351
سنگ نوشته
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • نامه علويه سيده مرضيه اهل اراك مقيم تهران به رياست مجلس شوراي ملي مبني براينكه دخترش مدتي بيمار است و قادر به حركت نمي باشد و تمام هستي و دارائي خود را صرف او نموده و ديگر وسيله‌اي براي مداوا و معالجه او ندارد تقاضاي معرفي و توصيه پذيرش دخترش در يكي از بيمارستانهاي دولتي جهت معالجه
وزارت كشاورزي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نامه‌هاي نصرت‌الله شاه محمد اردبيلي، سيده مرضيه موسوي و سيد عباس (مستخدم مجلس) به رئيس مجلس راجع به وضع اقتصادي و معيشتي خود و درخواست كمك / نامه رئيس مجلس شوراي ملي به كارپردازي مجلس در خصوص پرداخت سه‌هزار ريال به عباس متيني (كارمند دبيرخانه) از محل جرايم
داخلي مجلس شوراي ملي
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • بانو مرضيه [طاهري] طباطبايي [در شكايت از اداره آموزش و پرورش مبني بر ايجاد مدرسه در باغ وي و عدم پرداخت مال الاجاره آن و نيز در شكايت از اهالي قريه قشلاق مبني بر ممانعت از ورود آب به ملك مزروعي اش]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • رونوشت تلگراف و تلگرافهاي مرضيه عيال علي بيگ و گوهر عيال سالار اشجع و جمعي از اهالي انزلي و آستارا از انزلي و آستارا به مجلس شوراي ملي در شكايت از اقدامات مامورين دولتي مبني بر غارت و ضبط اموال ايشان و تقاضاي رسيدگي. نامه‌هاي مجلس به وزارت داخله جهت رسيدگي. جوابيه‌هاي وزارت داخله به رئيس مجلس شوراي ملي [ميرزا حسين خان پيرنيا (موتمن‌الملك)] مبني بر اينكه قضيه دعاوي خوانين نمين در حال رسيدگي است و پيگيري موضوع از طريق محاكم صالحه
آذربايجان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • رونوشت تلگراف و تلگرافهاي مرضيه عيال علي بيگ و گوهر عيال سالار اشجع و جمعي از اهالي انزلي و آستارا از انزلي و آستارا به مجلس شوراي ملي در شكايت از اقدامات مامورين دولتي مبني بر غارت و ضبط اموال ايشان و تقاضاي رسيدگي. نامه‌هاي مجلس به وزارت داخله جهت رسيدگي. جوابيه‌هاي وزارت داخله به رئيس مجلس شوراي ملي [ميرزا حسين خان پيرنيا (موتمن‌الملك)] مبني بر اينكه قضيه دعاوي خوانين نمين در حال رسيدگي است و پيگيري موضوع از طريق محاكم صالحه
آذربايجان
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫[چنگيز چنگيزپور از آستارا شكايت از اداره دارائي مبني بر تصرف ملك وي /محمد جنتي‬ از رشت در شكايت از نسترن كسگري مبني بر تصرف عدواني مشاراليه /ماه سلطان بصاري از زاغمر توابع بهشهر در شكايت از مير عبدالله بادرسري مبني بر تصرف مال الارث پدري وي /مرضيه خادم محمدي از لاهيجان در شكايت از موسي ميرصفا مبني بر تصرف عدواني املاك مشاراليه /رفعت يگانه از طلالش مدير آموزشگاه گلريز در شكايت از نمايندگان دانشگاه آريامهر مبني بر تصرف غيرقانوني املاك وي]
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • حسين مجيدي از تهران، راجع به قانون بازخريد كردن كاركنان نيروهاي مسلح شاهنشاهي /فاطمه سلطان كياني، شكايت از اهالي قريه فيض آباد جرقومه شهرضا مبني بر تصرف عدواني ۲ دانگ ملك موروثي وي /شكرعلي اسديان از قريه سفج خاني طالقان، شكايت از اولاد ذكور سيد حسين مبني بر غصب سهم الارث اولاد اناث در ملك وقفي قريه مزبور /مرضيه قصاباني، شكايت از برادران و وصي خود ابراهيم خليل صلح طلب در خصوص محروم كردن وي از ميراث پدرش
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‏‫[اختلافات خانوادگي علي اشجاريان الوندي چراغسازي از تهران در شكايت از استواران احمد و عباس ابراهيمي برادران زنش خديجه مبني بر كشتن فرزندش حميد باهركاري خديجه و ديگر ظلم هايي كه به وي نمودند/آقا قاسمي از تهران در شكايت از همسرش مرضيه عبدي فرزند مير خليل مبني بر شكايات واهي از از و بيرون نمودنش از خانه و تقاضاي طلاق/سيد كاظم ارجمندي ملايري در شكايت از همسرش منصوره تركمانيان مبني بر گرفتن شناسنامه اي براي خواهرزاده اش و قبول وي به فرزند خواندگي اش براي انتقال ارث به وي و تقاضاي ابطال شناسنامه/فاطمه بلوري از تهران در شكايت از شوهرش ابوالقاسم پور غلام مبني بر عدم تامين زندگاني وي و فرزندانش و همچنين ضرب و شتم آنان]‬
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‏‫كاركنان بانكها [هدايت قبادي دانا شكايت از بانك مركزي و ملي مبني بر بيكار نمودن او و قطع حقوقش / غلامعلي طالبيان شكايت از بانك تعاون كشاورزي مبني بر داشتن درخواست هاي نامشروع از او / كارمندان بانك منحله بيمه بازرگانان شعبه كرج شكايت از بيكاري /علي اكبرنيا شكايت از وجود و قانون متضاد و فشار و تبعيض مسئولين در چاپخانه بانك ملي ايران / عده اي از كاركنان بانك تجارت خارجي ايران درخواست محفوظ دانستن سابقه آنها و دولتي بودن /حسين اميني شكايت از بانك بيمه بازرگانان مبني بر عدم استخدام دوباره وي پس از معالجه بيماري / فاطمه اردبيلي طلائي شكايت از مصطفي تجدد مدير عامل بانك بازرگاني مبني بر قتل مادرش با همدستي چند تن و بيكار نمودن او/مرضيه تركچين كارمند بانك رهني ايران شكايت از خاتمه خدمت / همسران چند نفر از درجه داران ارتش شكايت از تبعيض و درخواست در نظر گرفتن سنوات خدمتي /ق. م و عده اي از بازنشستگان بانك ملي درخواست ترميم حقوق / اكبر احدي شكايت از دكتر حسين شرافت القدر مبني بر تضييع حقوقش در بانك
 • ‏‫كاركنان بانكها [هدايت قبادي دانا شكايت از بانك مركزي و ملي مبني بر بيكار نمودن او و قطع حقوقش / غلامعلي طالبيان شكايت از بانك تعاون كشاورزي مبني بر داشتن درخواست هاي نامشروع از او / كارمندان بانك منحله بيمه بازرگانان شعبه كرج شكايت از بيكاري /علي اكبرنيا شكايت از وجود و قانون متضاد و فشار و تبعيض مسئولين در چاپخانه بانك ملي ايران / عده اي از كاركنان بانك تجارت خارجي ايران درخواست محفوظ دانستن سابقه آنها و دولتي بودن /حسين اميني شكايت از بانك بيمه بازرگانان مبني بر عدم استخدام دوباره وي پس از معالجه بيماري / فاطمه اردبيلي طلائي شكايت از مصطفي تجدد مدير عامل بانك بازرگاني مبني بر قتل مادرش با همدستي چند تن و بيكار نمودن او/مرضيه تركچين كارمند بانك رهني ايران شكايت از خاتمه خدمت / همسران چند نفر از درجه داران ارتش شكايت از تبعيض و درخواست در نظر گرفتن سنوات خدمتي /ق. م و عده اي از بازنشستگان بانك ملي درخواست ترميم حقوق / اكبر احدي شكايت از دكتر حسين شرافت القدر مبني بر تضييع حقوقش در بانك بيمه بازرگانان / بشير شهبازي شكايت از دكتر حسين شرافت القدر مبني بر تضييع حقوقش در بانك بيمه بازرگا
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 158

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.