×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Finding Franklin
r------n-cn---e-uk--- - kapakArctic regions--Discovery and exploration--British - kapakNorthwest Passage--Discovery and exploration--British - kapakErebus (Ship) - kapakFranklin, John,1786-1847 - kapakShipwrecks--Canada, Northern
Potter, Russell A.,1960-author
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • C. Day-Lewis : [electronic resource]
Day Lewis, C(Cecil),1904-1972 - Poets, English--20th century--Biography
Stanford, Peter,1961-
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ‏‫‭Alice's‎ adventures in wonderland [by] Lewis Carrol
 • آليس در سرزمين عجايب
‫‭; illustrated by Nilesh Mistry.
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Alice's adventures in wonderland [by] Lewis Carroll‬
 • ‎Alice's adventures in wonderland‬
 • (آل‍ي‍س‌، ز ادون‍چ‍رز اي‍ن‌ وان‍درل‍ن‍د)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • The Expedition of Lewis and Clark
Lewis and Clark Expedition - Missouri River - Columbia River - The West--Descr .amp; trav.--1848.
Allen Paul - Nicholas Biddle - William Clark - Meriwether Lewis
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The journals of Lewis and Clark
Lewis and Expedition - Missouri River - Columbia River - The West--Descr .amp; trav.
William Clark - De Voto. Bernard Augustine - Meriwether Lewis
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫‭Alice's‎ adventures in wonderland [by] Lewis Carrol
 • آليس در سرزمين عجايب
‫‭; illustrated by Nilesh Mistry
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Alice's adventures in wonderland [by] Lewis Carroll
‫‭; illustrated by Nilesh Mistry
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Alice's adventures in wonderland [by] Lewis Carroll‬
 • [‎two‬]‎Alice's adventures in wonderland stage 2 ‬
 • (آل‍ي‍س‌، ز ادون‍چ‍رز اي‍ن‌ وان‍درل‍ن‍د)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Alice's adventures in wonderland [by] Lewis Carroll‬
 • [‎two‬]‎Alice's adventures in wonderland: stage 2 ‬
 • (آل‍ي‍س‌، ز ادون‍چ‍رز اي‍ن‌ وان‍درل‍ن‍د)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Alice's adventures in wonderland [by] Lewis Carroll‬
 • آل‍ي‍س‌ در س‍رزم‍ي‍ن‌ ع‍ج‍اي‍ب‌ (ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌)
 • (آل‍ي‍س‌، ز ادون‍چ‍رز اي‍ن‌ وان‍درل‍ن‍د)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • lt;A> life of Sir Samuel Lewis
Sierra Leone-Politics and government - Lewis, Samuel, 1843-1903
John D. Hargreaves
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‎Alice's adventures in wonderland [by] Lewis Carroll‬
 • ‎Alice's adventures in wonderland‬
 • آل‍ي‍س‌ در س‍رزم‍ي‍ن‌ ع‍ج‍اي‍ب‌ (ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي‌)
 • (آل‍ي‍س‌، ز ادون‍چ‍رز اي‍ن‌ وان‍درل‍ن‍د)
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • lt;A> life of Matthew G. Lewis
Authors, English-19th century-Biography - Lewis, Matthew Gregory, 1775-1818
Louis F. Peck
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 643

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.