×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ‏‫‭Silas Marner [by] George Eliot‬‬‪‏‫‭
 • س‍ي‍لاس‌ م‍ارن‍ر
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • George Washington, Soldier and man
Washington, George, Pres. U. S., 1732 1799 - United States -- History -- Revolution
North Callahan
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • George Washington, man and monument
Washington, George, Pres. U. S., 1732 1799
Marcus Cunliffe
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The world of George Washington
Washington, George, Pres. U. S., 1732 -1799
Richard M. Ketchum
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The life of George Washington
Washington, George, Pres. U. S., 1732 -1799
Washington Irving
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • George Washington, man and monument
Washington, George, Pres. U. S., 1732 -1799
Marcus Cunliffe
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • George Washington and American Revolution
U. S. -- History -- Revolution - Washington, George, Pres. U. S., 1732 -1799
Burke Davis
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The world of George Washington
Washington, George, Pres. U. S., 1732 -1799
Richard M. Ketchum
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫‭Silas Marner [by] George Eliot‬‬
 • س‍ي‍لاس‌ م‍ارن‍ر
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • George Fox and the Quakers
Fox, George, 1624-1691 - Society of Friends-History
Henry van Etten
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • ‎George Valentinovich Plekhanov(1856-1918)‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Fictional styles of George Orwell‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Recollections of george Bernard Shaw
Shaw, George Bernard, 1856 - 1950
Rubrigh James Minney
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‎Fictional styles of: George Orwell‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Adam Bede by George Eliot
Eliot, George, pseud, i. e. Marian Evans, after wards Cross
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • King George V Class battleships
Battleships -- Great Britain - Great Britain Royal Navy
V. E Tarrant
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Memoires de Sir George Buchanan
European war, 1914-1918 - Personal narratives , English
Sir George William Buchanan
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • Dr. George Washington Catver, scientist
Carver, George Washington, 1864? - 1943
George Dewey Lipscomb - Shirley Graham
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • The world of George orwell
Orwell, George, 1903-1950
Miriam Gross
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • George Orwell, the critical heritage
Orwell, George, 1903-1950 -- Criticism and interpretation -- Addresses, essays, lectures
Jeffrey Meyers
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تعداد رکورد ها : 709

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.