×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • Reading English through practice
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • راهنماي كامل Reading English
زبان انگليسي - كتابهاي درسي براي بيگانگان - فارسي - زبان انگليسي - خودآموز
م. ح طاهريان - ف صادقي - الف جعفرپور - علي اكبر جعفرزاده
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫Reading English Newspapers‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Reading for general English
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • General English reading
English language -- Text - books for foreign speakers - Developmental reading
Mohammad Mahdi Khademzadeh
کتاب
انگليسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • ‏‫‭‭‭‎Reading English in action‬
‫‭‭‭; edited by Leila Dobakht.
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • English through reading
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • English through reading
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • English through reading
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • General English (reading)
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • reading for general english
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Reading English objectively: stagei
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • English through reading
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Reading English through practice
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ‎Reading English newspapers‬
کتاب
انگليسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • READING FOR GENERAL ENGLISH
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • Reading English in action
Leila Dobakhti - Mohammad Zohrabi
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • Learning English through reading
Sareh BigdeliAzari - Elham HeiratSajadi
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • Reading English through practice
Mahmood NikiMaleki - Maryam Saiyadfar
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • Reading English through practice
Mahmood NikiMaleki - Maryam Saiyadfar
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • تعداد رکورد ها : 36710

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.