×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان جهاد كشاورزي شهرستان نيشابور براسا مدل كرك پاتريك
يادگيري - مدل كرك پاتريك - دوره هاي آموزش ضمن خدمت - اثربخشي - ارزشيابي
علي اكبر حيدري
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فيلوژني گون هاي كرك دوشاخه (Astragalus, Fabaceae) بر اساس اطلاعات ريخت شناسي
سيما دست برجن - مهرشيد رياحي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • :Evaluation the effectiveness of physical education courses in human resources training of fars province based on kirkpatrick model
Evaluation - نيروي انساني آموزشي - دوره‌هاي آموزشي - اثربخشي - education courses - ارزشيابي - مدل كرك پاتريك - human resources training - Effectiveness - ‭effectiveness‬ - kirkpatrick model
ميثم صفري - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مطالعه تنوع كرك در گونه هاي جنس Rubus L شمال ايران
راضيه كسلخه - عيسي جرجاني - حسين صبوري - ميثم حبيبي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • ارزشيابي وضعيت آموزش نيروي انساني شهرداري آمل با مدل كرك پاتريك
معصومه توانگر - زهره بلوري
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • ارزش ريز ريخت شناسي كرك برگ براي شناسايي گونه هاي بلوط هاي جنگل هاي زاگرس ايران
مريم آران پور - مريم كشاورزي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان شهرداري شهرستان اراك با تاكيد بر مدل كرك پاتريك
الگوي ارزشيابي كرك پاتريك - آموزش ضمن خدمت - اثربخشي
منيژه ‏محمودي عمرآبادي - منيژه محمودي عمرآبادي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارزشيابي اثربخشي آموزش‌هاي ضمن خدمت گروه خودرو سازي بهمن براساس مدل كرك پاتريك
آموزش - ارزشيابي - اثربخشي
محمد ‏نصرالهي ‏ - محمد نصرالهي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي ريزش كرك واثر سيكل (چرخه) فعاليت فو ليكولها بر كميت و كيفيت الياف بز نژاد رائيني
عباس - رافت - سيدرضا - ميرائي آشتياني - ناصر - كاشانيان - حميدرضا - انصاري زماني - احمد - زارع شحنه - گروه علوم دامي-دانشكده كشاورزي
پايان نامه
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • بررسي ارتباط بين مواد معدني و ظرافت كرك بزهاي كركي رائيني درسه منطقه پرورش در استان كرمان
محسن احساني - مهناز صالحي - پيروز شاكري
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي سال 1387 در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران بر اساس مدل كرك پاتريك
فاطمه بهمني - حبيب هنري - محبوبه نقوي - زهرا قارلي رونيزي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • طراحي سيستم تصفيه پساب صنايع رنگرزي در راستاي بهينه سازي مصرف آب مطالعه موردي: كارخانه كرك يزد
هادي زارعي محمودابادي - فريده دهقان طزرجاني - مسلم چابك بلداجي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران در سال‭ ۱۳۸۷ ‬بر اساس مدل كرك پاتريك
سازمان تربيت بدني - مدل كرك پاتر
فاطمه بهمني
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارزشيابي اثربخشي اجراي دوره هاي آموزش اقدام پژوهي معلمان دوره ابتدايي شهر قم با استفاده از الگوي كرك پاتريك
الگوي كرك پاتريك - اقدام پژوهي - ارزشيابي اثربخشي
رقيه رضايي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارزشيابي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان هواپيمايي ملي جمهوري اسلامي ايران (هما) بر مبناي مدل كرك پاتريك
آموزش ضمن خدمت - مبناي مدل كرك پاتريك
سعيده عنايتي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي كاربري كامپيوتر كاركنان شركت ملي نفت تهران بر مبناي مدل كرك پاتريك
شركت ملي نفت تهران - مدل كرك پاتريك
عليرضا مطلبي نژاد
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارزشيابي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان هواپيمايي ملي جمهوري اسلامي ايران ( هما) بر مبناي مدل كرك پاتريك
آموزش ضمن خدمت - اثربخشي - ارزشيابي
سعيده غايتي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • بررسي اثربخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان شهرداري شهرستان اراك با تاكيد بر مدل كرك پاتريك
آموزش ضمن خدمت - اثربخشي - الگوي ارزشيابي كرك پاتريك
منيژه محمودي عمرآبادي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي كاربري كامپيوتر كاركنان شركت ملي نفت تهران بر مبناي مدل كرك پاتريك
شركت ملي نفت تهران - مدل كرك پاتريك - اثربخشي - ارزشيابي
عليرضا مطلبي نژاد - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي سال‭ ۱۳۸۷ ‬سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران بر اساس مدل كرك پاتريك
پ - واكنش - مهارت - يادگيري - مدل كرك پاتريك - اثربخشي - ارزشياب ي
فاطمه بهمني - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • تعداد رکورد ها : 137

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.