×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • تاريخ ايران
تاريخ ايران
کتاب
فارسي
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • تاريخ ايران
تاريخ ايران
کتاب
فارسي
مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)
 • تاريخ ايران كمبريج‌
ايران-تاريخ
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ ايران
ايران - تاريخ--پس از اسلام - تاريخ--پيش از اسلام
تاليف سر پرسي سايكس؛ ترجمه محمدتقي فخرداعي گيلاني - فخرداعي گيلاني، محمدتقي، ۱۲۶۰-‎۱۳۴۳ - سايكس، پرسي مولز ورث، سر، ۱۸۶۷-‎۱۹۴۵ م
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران
ايران - تاريخ--پس از اسلام - تاريخ--پيش از اسلام
تاليف سر پرسي سايكس؛ ترجمه محمدتقي فخرداعي گيلاني - فخرداعي گيلاني، محمدتقي، ۱۲۶۰-‎۱۳۴۳ - سايكس، پرسي مولز ورث، سر، ۱۸۶۷-‎۱۹۴۵ م
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران
ايران - تاريخ--پس از اسلام - تاريخ--پيش از اسلام
ترجمه محمدتقي فخرداعي گيلاني تاليف سر پرسي سايكس - فخرداعي گيلاني، محمدتقي، ۱۲۶۰-‎۱۳۴۳ - سايكس، پرسي مولز ورث، سر، ۱۸۶۷-‎۱۹۴۵ م
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران
ايران - تاريخ--پس از اسلام - تاريخ--پيش از اسلام
تاليف سر پرسي سايكس؛ ترجمه سيد محمدتقي فخرداعي گيلاني - فخرداعي گيلاني، محمدتقي، ۱۲۶۰-‎۱۳۴۳ - سايكس، پرسي مولز ورث، سر، ۱۸۶۷-‎۱۹۴۵ م
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • [تاريخ ايران]
ايران - تاريخ--كتابهاي درسي
فروغي، محمدحسين بن محمدمهدي، ۱۲۵۵-‎۱۳۳۵ ق - [محمدحسين ملقب به ذكاء الملك متخلص به فروغي]
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ ايران
تاريخ - ايران - تاريخ--پس از اسلام تا ‎۱۹۷۶ - تاريخ--دوران اساطيري و افسانه‌اي - تاريخ--پيش از اسلام
ملكم، جان، سر، ۱۷۶۹-‎۱۸۳۳ م - تأليف سرجان مالكم؛ ترجمه حيرت تهراني؛ به خط ميرزا محمدعلي شيرازي الشهير بكشكول - حيرت تهراني، اسماعيل، ۱۲۴۵-‎۱۳۱۶ ق
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران
تاريخ - ايران - تاريخ--پس از اسلام تا‎۱۱۷۶ - اوضاع اجتماعي - تاريخ--دوران اساطيري و افسانه‌اي - تاريخ--پيش از اسلام
ملكم، جان، سر، ۱۷۶۹-‎۱۸۳۳ م - سرجان مالكم؛ ترجمه اسمعيل حيرت؛ بكوشش مرتضي سيفي فمي تفرشي؛ ابراهيم زندپور - حيرت تهراني، اسماعيل، ۱۲۴۵-‎۱۳۱۶ ق
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران
تاريخ ايران
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ ايران
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران
ايران-تاريخ - ايران-تاريخ-پيش از اسلام - ايران-تاريخ-پس از اسلام
Percy molesworth Sykes - سايكس، پرسي‌مولزورث، ۱۸۶۷-۱۹۴۵ - ايران. وزارت فرهنگ
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • دوره ابتدايي از تاريخ عالم؛ جلد اول
ايران - فروغي، محمدعلي، ‎۱۲۵۶ يا ۷-‎۱۳۲۱ - تاريخ--كتابهاي درسي
فروغي، محمدحسين بن محمدمهدي، ۱۲۵۵-‎۱۳۳۵ ق - نگارش محمدحسين ملقب به ذكاءالملك متخلص به فروغي؛ تاليف محمدعلي بن ذكاءالملك
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران
ايران-تاريخ ازباستان تا فتحعلي شاه
اسماعيل بن محمدعلي حيرت تهراني - سرجان ملكم
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاريخ ايران
ايران- تاريخ
شاهين مكاريوس
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • تاريخ ايران
مشحون، حسن، ۱۲۸۵-‎۱۳۵۹
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • تاريخ ايران: تمدني به قدمت بشريت
تمدن شناسي (ايران) - تاريخ ايران - تاريخ، جغرافيا و ويژگي‌هاي تمدني
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تاريخ ايران كيمبريج‌؛ ج. ۴
ايران-تاريخ - ايران-تاريخ-پس از اسلام
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 203961

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.