×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • از مدرسه تا دانشگاه
ادبيات فارسي--ازمونها و تمرينها (متوسطه)
غلام‌رضا غرائمي مولفان جواد افخمي عقدا - افخمي عقدا، جواد، ‎۱۳۴۲- - غلام‌رضا غرائمي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي تطبيقي مساوات طلبي در بين دانشجويان دختر و پسر گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
برابري - دانشجويان--ايران--مشهد - نمونه‌پژوهي - عدالت اجتماعي
پژوهشگر: ام‌البنين غلامي استاد: علي يوسفي - علي يوسفي - ام‌البنين غلامي
پايان نامه
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، مجله
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • گزارش فعاليت هاي سالانه دانشكده ادبيات و علوم انساني
بصيري، رضا، -
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • سخنرانيهاي دانشكده ادبيات
ايران‌شناسي-مقاله‌ها و خطابه‌ها
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • راهنماي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ملي ايران
راهنماها - دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ملي ايران
دانشگاه ملي. دانشكده ادبيات و علوم انساني. تهران
مقاله
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • مجموعه سخنرانيهاي عمومي دانشكده ادبيات و علوم انساني، ۱۳۴۷-۱۳۴۸
ايران‌شناسي-مقاله‌ها و خطابه‌ها
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • نمايشگاه تحولات و پيشرفتهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشگاه تهران. دانشكده ادبيات و علوم انساني-گزارشها
دانشگاه تهران. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • گزارش فعاليتهاي سالانه دانشكده ادبيات و علوم انساني 51-1350
دانشگاه تهران. دانشكده ادبيات و علوم انساني-گزارشها
غلامرضا ستوده - جهانگير قاجاريه - دانشگاه تهران. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ ادب‍ي‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ي‌ م‍ش‍ه‍د‌
رضا افضلي
مقاله
فارسي
موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)
 • فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني، فصلنامه
علوم انساني-مقاله‌ها و خطابه‌ها - ادبيات-مقاله‌ها و خطابه‌ها - تاريخ-مقاله‌ها و خطابه‌ها
دانشگاه اروميه. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند، مجله
علوم انساني-مقاله‌ها و خطابه‌ها - ادبيات-مقاله‌ها و خطابه‌ها
دانشگاه بيرجند. دانشكده ادبيات و علوم انساني
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • راهنماي دانشكده ادبيات و علوم انساني سال تحصيلي ۴۷-‎۱۳۴۶
دانشگاه تهران. دانشكده علوم انساني
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • گزارش فعاليتهاي سالانه دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشگاه تهران
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز (دانشگاه آذرابادگان)
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تعداد رکورد ها : 136745

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.