×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • كارنامه پژوهشي و انتشاراتي دانشگاه شهيد بهشتي
علوم -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
دانشگاه شهيد بهشتي. معاونت پژوهشي
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي آماري كتابهاي منتشر شده در سلسله انتشارات موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
دانشگاه تهران -- انتشارات - ام‍ار
دانشگاه تهران. معاونت طرح و برنامه‌ريزي. دفتر آمار و گزارشها
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • عنوان:شناخت آماري دانشگاه تهران، شماره :۶
دانشگاه تهران -- انتشارات - ام‍ار
دانشگاه تهران. معاونت طرح و برنامه‌ريزي. دفتر آمار و گزارشها
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • ‏‫آشنايي با مباني چاپ( پيش از چاپ، چاپ، پس از چاپ)‮‬
چاپ--‏‫راهنماي آموزشي (عالي)‬ - چاپ--دستنامه‌ها - چاپ رقمي - چاپ--صنعت و تجارت
معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي
catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسي رابطه و تأثير فرآيند تسهيم دانش و تجربه بر توسعه سرمايه اجتماعي در ميان اعضاي واحدهاي فناور مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي
محمدعلي نعمتي - لاله جمشيدي
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • افقي نو در پژوهش پزشكي: معرفي مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي، درماني شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم
حاجي‌پور، رامبد، ‎۱۳۴۷- - خليلي، حسام، ‎۱۳۵۰- - رئيس‌زاده، فربد، ‎۱۳۴۹-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي رابطه شادي و نشاط كاركنان با بهره‌وري نيروي انساني در پرستاران مركز آموزشي، پزشكي و درماني كودكان مفيد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
عليرضا - موسوي محسني - عباس - منوريان - غلامرضا - طالقاني - گروه مديريت دولتي-دانشكده مديريت
پايان نامه
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • افقي نو در پژوهش پزشكي: معرفي مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي . مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم
حسام خليلي - فربد رئيس زاده - رامبد حاجي پور
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • افقي نود در پژوهش پزشكي: معرفي مركز تحقيقات غدد درون ريز متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي. مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي. مركز تحقيقات غدد درون ريز ومتابوليسم
treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • اثربخشي معنادرماني به شيوه گروهي بر كاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
سحر محبت بهار - محمود گلزاري - محمداسماعيل اكبري - محمد مرادي جو
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • افقي نو در پژوهش پزشكي: معرفي مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي، درماني شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم
تأليف رامبد حاجي‌پور، فريد رئيس‌زاده، حسام خليلي - رئيس‌زاده، فربد، ‎۱۳۴۹- - حاجي‌پور، رامبد، ‎۱۳۴۷- - خليلي، حسام، ‎۱۳۵۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • انتشارات دانشگاه
دانشگاه تهران -- انتشارات
دانشگاه تهران - ايران. وزارت فرهنگ. دانشگاه تهران
کتاب
فارسي
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • انتشارات دانشگاه
دانشگاه تهران -- انتشارات
‎۱۲ - دانشگاه تهران - ايران. وزارت فرهنگ. دانشگاه تهران
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • شهيد بهشتي
ناصر طاهرنيا
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • شهيد بهشتي
ايران--تاريخ--جمهوري اسلامي، ۱۳۵۸- - بهشتي، محمد، ۱۳۰۷-۱۳۶۰--سرگذشتنامه - شهيدان مسلمان--ايران - بهشتي، محمد، ۱۳۰۷-۱۳۶۰--كتابشناسي
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. انتشارات مدرسه - ناصر طاهرنيا
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • شهيد بهشتي
ايران--تاريخ--جمهوري اسلامي، ۱۳۵۸- - بهشتي، محمد، ۱۳۰۷-۱۳۶۰--سرگذشتنامه - شهيدان مسلمان--ايران - بهشتي، محمد، ۱۳۰۷-۱۳۶۰--كتابشناسي
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. انتشارات مدرسه - ناصر طاهرنيا
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • كتاب رشد. چلچراغ
ايران--تاريخ--جمهوري اسلامي، ۱۳۵۸- - بهشتي، محمد، ۱۳۰۷-۱۳۶۰--سرگذشتنامه - شهيدان مسلمان--ايران - بهشتي، محمد، ۱۳۰۷-۱۳۶۰--كتابشناسي
ناصر طاهرنيا - سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. دفتر انتشارات كمك آموزشي - طاهرنيا، ناصر، ‎۱۳۴۸-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • معرفي مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
موسسات تحقيقاتي--ايران--راهنما‌ها - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. معاونت تحقيقات و فناوري
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • كارنامه پژوهشي و انتشاراتي دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۷۰
کتاب راهنما
فارسي
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • كارنامه پژوهشي و انتشاراتي دانشگاه شهيد بهشتي (سال۱۳۷۰ )
دانشگاه شهيد بهشتي. معاونت پژوهش
کتاب - treaty
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • تعداد رکورد ها : 44490

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.