×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...با انتخاب این گزینه تنها در محتواهایی که تاریخ انتشار دارند جستجو خواهد شد.
 • مقالات برگزيده چهارمين كنفرانس بررسي دفاع مقدس
جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷-مقاله‌ها و خطابه‌ها - جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷-كنگره‌ها
كنفرانس بررسي دفاع مقدس (چهارمين:۱۳۷۱ : تهران)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • آشنايي با ارزشهاي هشت سال دفاع مقدس
جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ - Iran-Iraq War
قاسم كهنداني تفرشي
catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • جامعه پذيري ودروني سازي ارزشهاي دفاع مقدس :نقدي برنقش ارزشهاي
سهراب فاضل
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • مديريت دفاعي بر اساس ارزشهاي دوران دفاع مقدس
جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ - جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷--تاثير - جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷--اطلاعات نظامي - جنبه‌هاي اجتماعي
احمد جعفري؛ ويراستار: نرگس كاوند مجتبي اسكندري - اسكندري، مجيد، ‎۱۳۳۴- - جعفري، احمد، ‎۱۳۴۰-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • مديريت دفاعي بر اساس ارزشهاي دوران دفاع مقدس
جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ - جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷--تاثير - جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷--اطلاعات نظامي - جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷--جنبه‌هاي اجتماعي
مجتبي‏‫۱۳۴۴-‏ اسكندري - جعفري، احمد، ‏‫۱۳۴۰‏- - بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • سفرنامه‌ي پرواز آثار منتخب جشنواره‌هاي شعر دفاع مقدس استان ايلام
شعر فارسي--قرن ۱۴ - جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ - مجموعه‌ها
گردآورنده: نبي‌اله تبار؛ ويراستار: حبيب‌اله بخشوده - تبار، نبي‌اله، ‎۱۳۵۵-
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • خاكريز: گزيده خاطرات دفاع مقدس استان قزوين
به كوشش مديريت ادبيات و انتشارات اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان قزوين: زير نظر روح‌الله شريفي، ولي‌الله محمدي، كامبيز فتحي لوشاني
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • بررسي و راهكارهاي مناسب براي طراحي موزه جنگ در شهر اهواز با تاكيد برالگوي طراحي شده موزه جنگ شهر اهواز (حفظ آثار دفاع مقدس)
سيدحامد كريميان
مقاله
فارسي
انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)
 • پيام ايثار: مجموعه مقالات نخستين همايش پيام ايثار «بررسي نقش معلمان در انتقال ارزشهاي دفاع مقدس»
جنگ ايران و عراق، 1359-1367-معلمان-كنگره ها
علي اكبر ازغندي - همايش پيام ايثار «بررسي نقش معلمان در انتقال ارشهاي دفاع مقدس» (نخستين: 1383: مشهد)
کتاب
فارسي
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران
 • پيام ايثار
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • مجموعه مقالات نخستين همايش پيام ايثار بررسي نقش معلمان در انتقال ارزشهاي دفاع مقدس
جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-‎۱۳۶۷-مقاله‌ها و خطابه‌ها
علي اكبر ازغندي
catalog
دانشگاه امام صادق
 • پيام ايثار: مجموعه مقالات نخستين همايش پيام ايثار بررسي نقش معلمان در انتقال ارزشهاي دفاع مقدس
معلمان--ايران--كنگره‌ها
به كوشش علي اكبر ازغندي؛ برگزاركننده [كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و بيست و سه هزار شهيد استانهاي خراسان (معاونت تحقيقات) و بنياد حفظ و آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس] - بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس - همايش پيام ايثار بررسي نقش معلمان در انتقال ارزشهاي دفاع مقدس (نخستين: ‎۱۳۸۳: مشهد) - علي اكبر ازغندي - كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و بيست و سه هزار شهيد استانهاي خراسان معاونت تحقيقات
کتاب
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • تحليل ساختاري ده داستان كودك دفاع مقدس از نويسندگان زن ( آثار برگزيده دفاع مقدس)
داستان كوتاه - ادبيات دفاع مقدس - ادبيات داستاني - دفاع مقدس - شخصيت و شخصيت پردازي
ليلي رشيدي - دانشگاه علامه طباطبايي. دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تحليل ساختاري ده داستان كودك دفاع مقدس از نويسندگان زن ( آثار برگزيده دفاع مقدس)
داستان كوتاه - ادبيات دفاع مقدس - ادبيات داستاني - دفاع مقدس - شخصيت و شخصيت پردازي
ليلي رشيدي - دانشگاه علامه طباطبايي. دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • تحليل ساختاري ده داستان كوتاه دفاع مقدس از نويسندگان زن (آثار برگزيده دفاع مقدس اولين دوره)
Short Story - داستان كوتاه - ادبيات دفاع مقدس - Fiction - short story - ادبيات داستاني - دفاع مقدس - the holy defense - شخصيت و شخصيت پردازي
ليلا رشيدي - دانشگاه علامه طباطبائي
مقاله - catalog
کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • فصل پرواز
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • آثار منتخب سومين جشنواره‌ي خاطره‌نويسي دفاع مقدس استان ايلام
شهيدان--ايران--‏‫ايلام (استان)‬‬--بازماندگان--خاطرات - جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷--ايلام (استان)--خاطرات
جشنواره‌ي خاطره‌نويسي دفاع مقدس استان ايلام ( سومين : ۱۳۹۱ : ايلام) - بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس. اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان ايلام - كنگره سه هزار شهيد استان ايلام
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • از هشت بهار سرخ
جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ - Persian poetry--20th century--Collections - Iran - Iraq war, 1980 - 1988 - شعر فارسي--مجموعه‌ها--قرن ۱۴
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • لاله‌هاي سربلند [كتاب]
جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷--شعر - شعر فارسي--قرن ۱۴--مجموعه‌ها
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس. اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان خراسان رضوي - جشنواره شعر دفاع مقدس استان خراسان رضوي ( سومين : ۱۳۸۸ : مشهد) - جشنواره شعر دفاع مقدس استان خراسان رضوي ( دومين : ۱۳۸۷ : مشهد) - جشنواره شعر دفاع مقدس استان خراسان رضوي ( نخستين : ۱۳۸۶ : مشهد)
catalog
کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • راز نهان: مجموعه آثار منتخب اولين جشنواره ي خاطره نويسي دفاع مقدس استان ايلام
نبي اله تبار
کتاب
موسسه فرهنگی نشر آدینه
 • تعداد رکورد ها : 77252

تست
ورود به درگاه کنسرسیوم
Lodingرمز عبور خود را فراموش کرده ام.
چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
درباره کنسرسیوم
ما مجموعه‌ای از كتابخانه‌ها و سازمان‌های دارای منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، نسخه‌های خطی، عکس، صدا، فیلم و... ) هستیم که با هدف تامین نیازهای پژوهشگران و شهروندان ایرانی برای دسترسی هر چه سریع‌تر به محتوای مورد نظر خود، کنسرسیوم محتوای ملی را تشکیل داده‌ایم. برای رسیدن به این هدف، قصد داریم با بسترسازی مناسب و جلب مشارکت دیگر تولید کنندگان محتوا به گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی، بپردازیم.